Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

NOVASOL rybářské chaty

NOVASOL rybářské chaty

-Naše kvalitní rekreační domy a chaty pro rybáře nabízejí perfektní zázemí pro rybářské výpravy na moře nebo řeky a jezera ve vnitrozemí. Vybavení rekreačního domu je vždy přizpůsobeno příslušnému revíru.

Naše rybářské chaty:

 • leží v bezprostřední blízkosti vodní plochy (max. 300 m)
 • mají k dispozici dostatečně velký mrazicí box (min. 30 litrů)
 • mají k dispozici zpravidla speciální místo pro očištění ryb (filetovací stůl) a spoustu dalších zařízení.

-U takto označených rybářských domů a chat je zpravidla k dispozici také loď (případně motor). Jako rybářské chaty mohou být ovšem označeny také rekreační objekty, které se např. díky své poloze a vybavení hodí zvláště pro rybáře, ale neslpňují všechna výše uvedená kritéria.

-Důležité:

 • Mnoho z našich rybářských rekreačních objektů nabízí kromě toho další bohaté rybářské vybavení a informace, které dalece překračují námi vyjmenovaná rybářská kritéria. K odložení rybářského náčiní, prutů atd. slouží např. často zvláštní místnost a můžete se setkat i se zvláštní místností určenou pro sušení ryb.


NOVASOL rybářské chaty Plus

-Tyto rekreační objekty nabízejí následující vybavení:

 • poloha u bohatého rybářského revíru
 • ubytování v bezprostřední blízkosti vodní plochy (max. 300 m)
 • dostatečná kapacita k zamražení ryb (min. 60 l/pobřeží; 30 l/vnitrozemí)
 • místo k očištění ryb a rybářského náčiní

Patří-li k vybavení rekreačního objektu loď anebo je možné ji zapůjčit, potom je tato loď co se týče velikosti a stavby (eventuelně motorizaci) přizpůsobena místnímu rybářskému revíru.

-Výše popsané koncepty rybářských domů a rybářských domů PLUS platí v Dánsku, Norsku, Švédsku, Německu a Rakousku.

Rybářské chaty v ostatních zemích

-Rybářské chaty v ostatních zemích označené stejným symbolem mají následující atributy:

 • dům je max. 1.000 m od vody
 • k dispozici je min. 60 l mrazák
 • u vody je veslice anebo je možné si ji v blízkosti zapůjčit

 • Všem milovníkům rybaření přejeme PETRŮV ZDAR!