O Švýcarsku

Důležité informace!

Pro vaši dovolenou ve Švýcarsku

-Při plánování a přípravě vaší dovolené v jednom z našich rekreačních domů nebo apartmánů vám určitě pomohou tyto užitečné informace.

1. Příjezd a odjezd

Na ubytovacím dokladu naleznete informaci, kdy se lze do rekreačního objektu nastěhovat a dokdy je nutné ho opustit. Doba příjezdu a doba odjezdu uvedená na ubytovacím dokladu platí všeobecně. Pokud není uvedeno jinak, je nutné opustit rekreační objekt do 10:00. Klíč od objektu se předává zpravidla proti předložení originálního ubytovacího dokladu.

Při zpožděném příjezdu musíte včas kontaktovat majitele nebo jím pověřenou osobu. Majitel rekreačního objektu přivítá v každém případě informaci o vašem příjezdu, i když se váš příjezd uskuteční v časovém rozmezí uvedeném ve vašich ubytovacích dokladech. K tomu prosím použijte formulář, který je součástí ubytovacích dokladů. Upozorňujeme, že pokud přijedete dříve než bylo uvedeno, bude vám klíč předán až v dohodnutou dobu příjezdu. Pozdější příjezd než bylo uvedeno je možný pouze tehdy, pokud byl domluven s majitelem rekreačního objektu. Dle okolností může majitel požadovat za takový pozdní příjezd extra poplatek. Klíč od objektu předává zpravidla majitel nebo jím pověřená kontaktní osoba. Prosíme o pochopení, že jazykové znalosti nejsou samozřejmostí.

2. Velikost objektu a zařízení

Uváděná plocha v m² se vždy vztahuje na vnější obvod – vniřní využitelný prostor může být až o 15% menší. Většina rekreačních objektů je v soukromém vlastnictví a představuje individuální rekreační objekty zařízené podle osobního vkusu a osobních možností majitele.

Polštáře a deky (peřiny) jsou pro vypsaný počet osob k dispozici. Povlečení (prostěradla, povlaky na polštáře a deky), ručníky, utěrky, čistící prostředky, ubrusy, toaletní papír apod. nejsou k dispozici, pokud není v popisu objektu nebo ubytovacích dokladech uvedeno jinak. Schody/žebříky do horního patra mohou být strmé a bez zábradlí. V některých rekreačních objektech mohou být stropy níže než je obvyklé. Pokud je v popisu objektu uveden zahradní nábytek, znamená to většinou stůl a 4 židle. Lehátka, sedáky nebo slunečník nepatří zpravidla k vybavení rekreačního objektu. Některé rekreační objekty mají tzv. luxusní zahradní nábytek, viz. příslušný symbol v popisu objektu.

3. Rekonstrukce

Obsahuje-li popis objektu i rok rekonstrukce, nemusí to automaticky znamenat, že celý rekreační objekt byl kompletně zrekonstruován. Může se jednat pouze o jednotlivé místnosti jako např. o renovaci koupelny nebo kuchyně.

4. Ložnice/postele/místa na spaní

Ložnice v rekreačních objektech jsou často malé a postele mají většinou délku 70/85 x 180/190. Grand Lit je ca. 130 cm široká dvojpostel, která je určena pro 2 osoby. Dvojpostele jsou většinou široké 140-180 cm a matrace bývají často pěnové. U míst ke spaní (i bez zvláštního upozornění v katalogu) se může jednat o rozkládací gauč nebo křeslo. Výjimečně jsou matrace zapuštěny do dřevěného rámu na podlaze (tzv. jugoslávské postele). Místa na spaní mají často froté potah k ochraně matrace. Prostěradlo povlečte prosím přes tento potah. Hems je otevřená galerie na spaní s matracemi přímo na zemi přístupná často po strmých schodech (pro dospělé méně vhodná, u větších dětí ale velmi oblíbená). Annex je separátní přístavba, ne vždy vytápěná. Vybavení nábytkem je omezené a každá osoba tak nemůže počítat s vlastní skříní nebo komodou.

5. Koupelna/WC

Standard a vybavení koupelen/WC v rekreačních objektech nelze srovnávat s obývaným domovem. Koupelny jsou většinou menší. Je-li v popisu objektu uvedena sprcha, nejedná se nutně o separátní sprchový kout, ale mnohem častěji jde o sprchu přímo ve vaně. Teplou vodu zajišťuje zpravidla boiler (ca. 50l), který pracuje s automatickým úsporným programem a nesmí být proto vypínán. Rekreační objekty jsou zpravidla napojeny na veřejnou kanalizaci a je proto zakázané házet do vodovodních součástí vatu, hygienické tampóny, oděvy apod.

6. Rekreační objekty s vířivou vanou a/nebo bazénem (vnější/vnitřní bazén)

Při objednávce alespoň 3 dny před příjezdem je vnitřní bazén předtopen na ca. 24-25ºC. Zákaz používání mýdla, šamponu apod. je samozřejmostí. Vnější bazény jsou zpravidla k dispozici od 15. června do 31. srpna, s ohledem na povětrnostní podmínky. Vnější bazény nejsou zpravidla vytápěny a mimo zmíněné období mohou být bez vody.

Tipy jak ušetřit (vnitřní bazény):

  • Dveře a okna v bazénové místnosti pečlivě zavírejte.
  • Při neužívání bazénu ho zakryjte příslušným krytem nebo plachtou.
  • Nevypínejte prosím ventilaci, jinak bude v bazénové místnosti příliš vysoká vlhkost vzduchu.
  • Nastavte podlahové topení na konstantní teplotu.
  • Pokud bazénovou místnost nebudete vůbec používat, zavřete dveře a nastavte topení na 5ºC.

Stand-Whirlpool: u rekreačních objektů s vířivou vanou Stand-Whirlpool bude vana ještě před příjezdem naplněna vodou. Pokud víte již před příjezdem, že vířivou vanu nebudete používat, oznamte to prosím naší servisní kanceláři, abychom šetřili energií.

7. TV, SAT, Internet

U objektů bez satelitní antény lze přijímat pouze místní programy. Satelitní anténa je zpravidla nastavena na německé programy (v Itálii ovšem na lokální satelitní a v Maďarsku na mezinárodní satelitní programy). Dle polohy a počasí může příjem kolísat. Eventuelní úpravy nebo změny je možné provádět pouze se souhlasem majitele rekreačního objektu. Upozorňujeme, že pokud majitel nabízí v objektu více televizorů, neznamená to, že lze sledovat najednou více programů zároveň. Další televizory jsou totiž často nastaveny na stejný program anebo je k nim připojen DVD přehrávač či herní konzole.

Internet je zvláštní služba, kterou rekreační dům majitel dává k dispozici, a vzhledem k problémům v důsledku nedostatečného připojení k internetu ve svátek domovských oblastí a různým objemem dat a rychlosti, NOVASOL nemůže být zodpovědný za špatnou signál, problémy s anténami a kabely a jiné vyšší moci. Je-li uveden v popisu objektu internet, potom se jedná jen o internetové připojení. Případný poplatek za jeho používání se hradí přímo na místě.

8. Pozemek/příjezdová cesta

Pozemky rekreačních objektů jsou často přírodní pozemky, a proto celková plocha není vždy plně k dispozici. Může se jednat o lesní pozemky, vřesoviště, písečné duny, vysokou trávu, divoce rostoucí louku apod.. Je také možné, že majitel osázel pozemek křovinami a není ho tedy možné v celém rozsahu využívat. Upozorňujeme, že u nově postavených rekreačních objektů nemusí být pozemek ještě zcela obrostlý a příjezdová cesta kompletně dokončena. Příjezdové cesty jsou zřídka vyasfaltovány, a proto se nehodí pro sportovní nebo nízko položené vozy. V některých oblastech nelze silnice a cesty srovnávat s dnešním standardem. Pokud je v popisu objektu uvedeno, že pozemek je oplocen, neznamená to automaticky, že plot je kompletně uzavřen a mohou se zde volně (bez vodítka) pohybovat domácí zvířata.

Garáže v jižní Evropě jsou většinou určené pro malá auta.

9. Vzdálenosti

Uváděné vzdálenosti jsou vždy měřeny vzdušnou čarou k nejbližšímu břehu (moře, fjord, řeka nebo jezero) a slouží tedy spíše k orientaci. Nejedná se tedy o vzdálenost k nejbližší pláži nebo místu vhodnému ke koupání. Vzdáleností na nákup se rozumí nejbližší obchod, kiosek nebo supermarket. Upozorňujeme, že některé obchody mají otevřeno pouze v hlavní sezóně a vzdálenost k obchodu ve vedlejší sezóně tak může být podstatně delší. NOVASOL nezodpovídá za případné uzavření obchodů nebo restaurací.

10. Kauce

Pokud není v popisu objektu nebo ubytovacích dokladech uvedeno něco jiného, skládá se při příjezdu kauce, jejíž výše se liší dle typu a velikosti objektu a jejíž výše je uvedena v ubytovacích dokladech. Kauce se vrací zpravidla při odjezdu. V některých případech se ovšem vrací zpět až ca. 2-3 týdny po ukončení pobytu bankovním převodem. Nezapomeňte proto uvést IBAN a BIC vašeho bankovního účtu. U rekreačních objektů označených fialovým symbolem blesku je spotřeba elektřiny zahrnuta po celý rok do ceny pronájmu (červený blesk = pouze hlavní sezóna) – ne ovšem náklady za jiné než elektrické topení. Spotřeba vody, plynu, topného oleje, elektřiny etc. se většinou odečítá ze složené kauce. Z kauce se hradí zároveň případné škody nebo nedostatečně provedený závěrečný úklid. Vezmìte prosím na vìdomí, že výše povinné kauce v pøípadì, že se jedná o skupinu mladistvých, mùže být navýšena o € 475,- za osobu. Tato suma bude vyžadována na poèet osob, který je udáván jako maximální kapacita objektu. Poèet osob, které skuteènì do objektu pøicestují na toto nemá vliv. V pøípadech, kdy se knihování týka pobytu ve vánoèních nebo silvestrovských termínech mùže být vyžadováno ještì dalších € 100,- za osobu. Za skupinu mladistvých je považována skupina nejménì 6 osob, jejichž vìk nedosáhnul 21 let. Mimo výše uvedené platby lze v této souvislosti požadovat povinnou úhradu za závìreèný úklid.

11. Topení

Náklady za topení, pokud nejsou zahrnuty v ceně pronájmu, se hradí při odjezdu majiteli rekreačního objektu nebo jím pověřené osobě. Možnosti topení se řídí platnými zákony jednotlivých zemích (roční doba, denní doba, max. teplota). Všeobecně lze očekávat, že od listopadu do dubna je v objektu možnost topení a mimo toto období nikoliv. Možnosti topení u objektů, kde jsou náklady za topení zahrnuty v ceně pronájmu, se zpravidla řídí stejným ročním intervalem. Nájemce platí za spotřebu energie po celou dobu pronájmu, a to i v případě, že nájemce nevyužil celou dobu pronájmu.

12. Úklid

Aby mohl být rekreační dům být vyčištěn a předán dalším hostům, musí byt opuštěn nejpozději v 10 hodin v den odjezdu. Pokud rekreační objekt nebude předán uklizen, bude účtována platba za extra čištění nebo bude tato suma stržena ze složené zálohy.
Vezměte prosím na vědomí, že čistící materiál není součástí vybavení rekreačního domu.
Pokud budou potřeba čisté ručníky, ložní prádlo a závěrečný úklid a není to zařazeno v ceně za pronájem, bude se toto účtovat navíc neboli cena za ručníky, ložní prádlo a závěrečný úklid bude přidána k pronájemní ceně. Přestože jste si objednali úklid nebo jste povinni čištění v prázdninovém domě provést sami, musíte opustit rekreační dům uklizený, což znamená, že je třeba umístit nábytek na původní místa, kuchyň musí být vyčištěna, myčka a lednice vyprázdněna a vyčištěna, obsah  koše, musí být vynešen z domu.
Majitel rekreačního domu nebo jeho zástupce může v případě, že nájemce tvoří skupina mládých lidí, vyžadovat, aby bylo závěrečné čištění povinné nebo v případě, že doba pronájmu přesahuje 21 dní, požadovat aby úklid proveden po 14 dnech a pak rovněž i týden poté.

13. Domácí zvířata

Někteří majitelé si nepřejí ve svém objektu domácí zvířata. To vyplývá z příslušného popisu objektu. NOVASOL ovšem nemůže garantovat, že se v takovém objektu nikdy žádná domácí zvířata nevyskytovala. Prosíme vás tedy o respektování tohoto přání. Pokud NOVASOL zjistí, že tento zákaz nebyl dodržen, budeme nuceni hosty vyzvat, aby domácí zvíře z objektu okamžitě odvedli. Je-li v popisu objektu uveden symbol psa, jsou zde domácí zvířata povolena. Při objednávce uveďte, že si berete domácí zvíře, a dbejte prosím na veškerá potřebná očkování pro danou zemi (zeptejte se zvěrolékaře). Upozorňujeme, že pokud jsou v objektu povolena domácí zvířata, můžete si vzít automaticky jen 2 domácí zvířata. V jižní Evropě je povoleno ale jen 1 domácí zvíře, pokud není výslovně uvedeno něco jiného! Chcete-li vzít více domácích zvířat, musíme se nejdříve zeptat majitele.

Dovolená s koněm

Dovolte nám prosím zdůraznit, že NOVASOL nezodpovídá za žádné škody nebo události, které by mohl způsobit Vámi přivezený kůň. Doporučujeme v této souvislosti uzavřít zvláštní druh pojištění.

14. Nekuřácké rekreační objekty

Kouření v rekreačním domě není dovoleno, pokud není výslovně uvedeno jinak. To ovšem neznamená, že v rekreačním domě se nikdy před tím nekouřilo.

15. Informace v katalogu

Tyto informace v katalogu/na internetu představují ve spojení s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami podklady pro vaši objednávku.

16. Hmyz/hlodavci/alergie

Upozorňujeme, že i v rekreačních objektech, kde nejsou povolena domácí, se vyskytují alergeny (prach, roztoči apod.). V objektech nacházejících se ve volné přírodě se může vyskytovat hmyz. To platí např. pro mouchy, mravence, vosy, včely, rybenky, štěnice, stínky apod.. Pavučiny se mohou objevit i po krátké době, třebaže byl objekt řádně uklizen. NOVASOL za to není zodpovědný. Ani občasnému výskytu myší, kun nebo lasiček nelze zcela zabránit. Při větších problémech kontaktujte prosím majitele, jím pověřenou osobu nebo příslušnou servisní kancelář, aby byla rychle sjednána náprava. NOVASOL nezodpovídá za žádnou alergickou reakci nájemce v jednotlivých rekreačních objektech.

17. Stavební činnost/hluk

NOVASOL nemùže kontrolovat stavební èinnost v jednotlivých oblastech a místech, kde se nacházejí rekreaèní objekty. V blíkosti rekreaèních objektù se tak mohou stavìt nové stavby anebo zde mohou probíhat rekonstrukèní a jiné práce. Podotýkáme, že i v turistických regionech pokraèuje život bìžných obyvatel. Vyskytuje se samozøejmì i dopravní hluk a hluk z letištì.

18. Problémy/reklamace

Zjistíte-li po svém příjezdu nějaké vady na zařízení a vybavení rekreačního objektu, musíte je během prvních 72 hodin po jejich zjištění nahlásit majiteli nebo jím pověřené osobě (nedostatečně provedený úklid okamžitě). Toto oznámení nelze provést emailem, ale musí být učiněno telefonicky nebo osobně. Pokud nebude v přiměřené lhůtě sjednána náprava, informujte neprodleně příslušnou servisní kancelář Novasol ( nebo naši hotline linku +45 97975757. Případnou slevu z nájemného lze uplatňovat pouze tehdy, pokud nebyla sjednána v přiměřené lhůtě náprava a Novasol byl o této závadě informován. Pokud je odstranění závady možné jen s nepoměrně vysokými náklady, může být po našem uvážení náprava realizována náhradním rekreačním objektem. Nájemce je povinen si zaznamenat jméno NOVASOL pracovníka a dále se chovat tak, aby další škody na rekreačním objektu, pro majitele a NOVASOL byly co možná nejmenší. V případě reklamace musí nájemce poskytnout NOVASOL přiměřenou lhůtu k nápravě nebo odstranění zjištěné závady. Předčasný odjezd bez předchozí domluvy s NOVASOL nese riziko, že nájemní vztah nebude zrušen nebo že zákazník ztratí nárok na případné odškodnění. To je odůvodněné tím, že nájemce svým předčasným odjezdem prokazatelně znemožnil případné odstranění nedostatku nebo eventuelní poskytnutí náhradního objektu. Nebyla-li stížnost dle mínění zákazníka vyřešena odpovídajícím způsobem, musí být NOVASOL nejpozději do 14 dní po ukončení pobytu doručena písemná reklamace s uvedením značky objektu a knihovacího čísla na adresu: NOVASOL AS, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, nebo emailem na kundeservice@NOVASOL .dk. NOVASOL nemůže uznat reklamaci na základě skutečnosti, že jiní zákazníci eventuelně dostali lepší rekreační objekt, než je uvedeno v katalogu. NOVASOL se stále pokouší vyhovět zvláštním přáním našich zákazníků (např. co se týče polohy objektu), ale kladný výsledek nemůžeme garantovat. Případné odškodnění obsahuje jen přímé ekonomické škody. Za nepřímé ekonomické škody resp. škody způsobené třetí osobou a škody neekonomické povahy není NOVASOL ani majitel rekreačního objektu zodpovědný.

19. Tipy a další informace

Přečtěte si více o každé zemi na našich internetových stránkách www.novasol.cz.

Rekreační poplatek

V mnoha zemích a obcích se vybírá tzv. rekreační poplatek, který se hradí přímo majiteli objektu. Výše poplatku se liší podle regionů a jednotlivých míst. Z dùvodu registrace je nutné pøi pøíjezdu pøedložit majiteli cestovní pas nebo prùkaz totožnosti.

Pojištění a cestovní pas

Nezapomeňte před cestou uzavřít zdravotní připojištění a vzít s sebou platné cestovní doklady, doklady k vozidlu a řidičský průkaz. Prosím, pøineste kopii dokladu totožnosti nebo cestovního pasu všech pøichozích klientù.

Loď/rybaření

K získání platného rybářského lístku/povolenky budete vždy potřebovat platný rybářský průkaz své země. Patří-li k vybavení rekreačního objektu loď, potom bývá zpravidla k dispozici v období květen-září (dle povětrnostních podmínek). Upozorňujeme, že povinné záchranné vesty nejsou součástí vybavení a loď je užívána jen na vlastní nebezpečí.

Centrální topení

Centrální topení znamená, že budova je vytápěna vlastním topným systémem, např. kotlem na plyn nebo pevná paliva (uhlí/dřevo).

Hračky

Pod pojmem hračky se rozumí houpačka, pískoviště, kolébka, hrací domek, skluzavka nebo jejich kombinace. Používání jen na vlastní nebezpečí a pod dozorem rodičů.

Gril

K vybavení mnoha objektů patří gril. V některých případech je nutné gril nejdříve vyčistit, např. pokud nebyl předtím dlouho používán. To však nezbavuje zákazníka povinnosti gril před odjezdem znovu umýt a vyčistit.

Sauna

Na kamna v sauně nelejte prosím žádnou vodu, protože to může způsobit výpadek v dodávce elektřiny nebo rozsáhlé škody na majetku.

GPS-souřadnice v popisu cesty

GPS-souřadnice uvedené v popisu cesty nevedou vždy až přímo k rekreačnímu objektu a vyhrazujeme si v této souvislosti právo chyby. GPS-souřadnice mohou označovat nejlépe dosažitelné místo v blízkosti – např. nejbližší silnici/ulici, křižovatku apod.. Pokud se klíč od objektu nepředává přímo v něm, vztahují se GPS-souřadnice k místu pro předání klíčů od objektu. Zkontrolujte si proto před odjezdem, zda-li uvedené GPS-souřadnice odpovídají adrese rekreačního objektu.