Zásady ochrany osobních údajů společnosti NOVASOL

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o způsobu shromažďování, používání, sdílení a ochrany osobních údajů.

1. Odpovědnost za osobní údaje

Novasol.dk a další internetové stránky a katalogy společnosti NOVASOL vlastní a provozuje NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, 2830 Virum, Dánsko. 

Veškeré dotazy k ochraně údajů zasílejte na tuto e-mailovou adresu: datainformation@novasol.com.

Společnost NOVASOL nese odpovědnost za řádnou správu získaných osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. 

2. Shromažďované a zpracovávané údaje

Hosté:

Pokud si prostřednictvím společnosti NOVASOL zarezervujete rekreační objekt, zpracujeme vámi zadané osobní údaje v souvislosti s provedenou rezervací a vaším pobytem. Obvykle se jedná o jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu vás a členů vaší skupiny a o údaje o platbě.

Pokud si s námi vytvoříte profil hosta, zpracováváme osobní údaje, které nám pošlete při jeho tvorbě.

Vlastníci objektů:

Pokud se rozhodnete pronajímat rekreační dům přes společnost NOVASOL, zpracujeme vámi zadané osobní údaje v souvislosti se smlouvou. Obvykle se jedná o vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, informace o bankovním účtu a o vašem rekreačním objektu.

Obecně:

V případě, že se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracujeme e-mailovou adresu, kterou zadáte při přihlášení k odběru.

Pokud nás požádáte, abychom vás kontaktovali s informacemi o pronájmu vašeho domu prostřednictvím společnosti NOVASOL, zpracováváme v případě vašeho zájmu vámi zadané osobní údaje. Obvykle se jedná o vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, PSČ a zemi, kde se nachází váš rekreační dům.

Jestliže na našem webu používáte funkci Live Chat, zpracováváme veškerá osobní data, která nám poskytnete prostřednictvím funkce chat. Obvykle se jedná o údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, státní příslušnost a informace o vašem hledání rekreačního domu k pronájmu.

Požádáte-li nás, abychom vám zaslali upomínkový e-mail s odkazem na vaši nedokončenou rezervaci, zpracováváme osobní údaje, které jste již zadali do rezervačního procesu, a e-mailovou adresu, kterou zadáte spolu s vaší žádostí.

Účastníte-li se některého z našich průzkumů, zpracováváme osobní údaje, které nám pošlete spolu s odpověďmi na otázky v průzkumu.

Shromažďujeme údaje o vašem využívání našich internetových stránek prostřednictvím cookies. Bližší informace o cookies a způsobu jejich používání naleznete v našich zásadách používání cookies.

3. Účel zpracovávání osobních údajů

Získané osobní údaje může společnost NOVASOL využít různými způsoby podle vztahu, který se společností máte, například:

  • ke zpracování a dokončení vaší rezervace, kterou jste přes společnost NOVASOL provedli,
  • ke zpřístupnění informací o vaší rezervaci,
  • k plnění našich smluvních závazků v případě, že přes společnost NOVASOL pronajímáte rekreační objekt,
  • ke statistickým účelům, jejichž pomocí optimalizujeme pronajímání a zlepšujeme služby,
  • k větší personalizaci opakovaných návštěv webových stránek a k personalizaci reklamy,
  • k podpoře zájmu o produkty, služby a koncepty NOVASOL a k inspiraci uživatelů navštěvovat webové stránky NOVASOL,
  • k tomu, abychom vás informovali o nabídkách a službách, které vás podle našeho názoru budou zajímat, 
  • jako součást spolupráce s našimi obchodními partnery,
  • ke zpracovávání dotazů týkajících se zákaznických služeb a
  • k zasílání informací, o které jste nás požádali.

4. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Pokud si zarezervujete prostřednictvím společnosti NOVASOL rekreační objekt nebo pokud se společností NOVASOL uzavřete smlouvu o pronajímání rekreačního objektu, obdržíte zvláštní informace o zpracovávání osobních údajů. Ty zpracováváme na základě jednoho z těchto zákonných důvodů:

Plnění smlouvy

Hosté:

Pokud si prostřednictvím společnosti NOVASOL zarezervujete rekreační objekt, zpracujeme vámi zaslané osobní údaje, které souvisí s rezervací, což je nezbytné, abychom mohli rezervaci zpracovat a dokončit. V případě, že nejste ochotni nám tyto údaje poskytnout, nemůžeme vaši rezervaci dokončit. 

Vlastníci objektů:

Pokud přes společnost NOVASOL pronajímáte rekreační objekt, zpracujeme vámi zadané osobní údaje nutné k uzavření smlouvy a údaje o vašem rekreačním objektu, což je pro pronajímání, jeho optimalizaci a plnění našich smluvních závazků nezbytné. V případě, že nejste ochotni nám tyto údaje poskytnout, nemůžeme naše smluvní závazky splnit.  

Oprávněný zájem

Hosté:

Pokud si prostřednictvím společnosti NOVASOL zarezervujete rekreační objekt, zpracujeme vámi zaslané osobní údaje, které souvisí s rezervací, abychom vám mohli zasílat zajímavé nabídky a tipy na produkty a služby NOVASOL. Na zpracovávání vašich osobních údajů máme oprávněný zájem – chceme s vámi zůstat v kontaktu, neboť doufáme, že si u nás v budoucnu rekreační objekt opět pronajmete. Můžete tedy očekávat, že vás budeme průběžně kontaktovat s nabídkami. 

Když s námi vytvoříte profil hosta, zpracováváme osobní údaje, které používáte ve svém profilu, na základě našeho oprávněného zájmu poskytnout vám vynikající zákaznické služby.

Pokud se účastníte našeho průzkumu „Vítejte doma“, zpracováváme osobní údaje ve vašich odpovědích, abychom zlepšili náš zákaznický servis. Někdy sdílíme vaši zpětnou vazbu s majitelem rekreačního domu, takže majitel domu může také využít vaši zpětnou vazbu ve vztahu k jeho rekreačnímu domu. Toto zpracování vašich údajů se provádí na základě našeho zájmu poskytovat co nejlepší zákaznické služby. Někdy využíváme hodnocení hostů v souvislosti s marketingem na našich digitálních platformách a v sociálních médiích. V souvislosti s vašimi komentáři se objeví vaše křestní jméno a země pobytu. Toto zpracování vašich údajů se zakládá na našem zájmu poskytovat informace ostatním hostům o rekreačním domě a jeho destinaci a propagovat naše služby.

Vlastníci objektů:

Zpracujeme vaše osobní údaje, abychom vás po ukončení smlouvy mohli  kontaktovat a zasílat vám nabídky související s opětovným navázáním spolupráce. Na zpracovávání vašich osobních údajů máme oprávněný zájem, protože s vámi chceme zůstat v kontaktu a nabízet vám možnost další spolupráce. Můžete tedy očekávat, že vás budeme po ukončení smlouvy kontaktovat s nabídkami a informacemi souvisejícími s vaším rozhodováním o dalším pronajímání přes společnost NOVASOL.

Máte právo nás kdykoliv požádat, abychom vám přestali marketingové materiály zasílat. Můžete tak učinit prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.

Obecně:

Když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho zájmu propagovat pro vás produkty a služby společnosti NOVASOL. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení ve spodní části e-mailu.

Pokud nás požádáte, abychom vás kontaktovali s informacemi o pronájmu vašeho domu prostřednictvím společnosti NOVASOL, nebo nás požádáte, abychom vám zaslali upomínkový e-mail s odkazem na vaši nedokončenou rezervaci, zpracováváme vaše osobní údaje na základě vaší žádosti a našeho zájmu o propagaci produktů a služeb společnosti NOVASOL pro vás.

Některé osobní údaje využíváme ke statistickým účelům, abychom mohli optimalizovat své služby. Na zpracovávání vašich osobních údajů máme oprávněný zájem, protože vám chceme nabízet co nejlepší zákaznické služby.

Někdy sdílíme osobní údaje s obchodními partnery, jako jsou sdružení spotřebitelů, aby údaje mohli používat pro statistické účely a zlepšovat služby zákazníkům. Toto zpracování osobních údajů se provádí na základě našeho zájmu o rozvoj obchodních vztahů, které pomáhají zlepšovat vaše zkušenosti se zákaznickým servisem.

Někdy předáváme šifrované e-mailové adresy partnerům, jako je Facebook a Google, kteří je mohou jménem společnosti NOVASOL použít, aby vyvolali zájem o naše produkty, služby a koncepty a motivovali uživatele k návštěvě našich internetových stránek. Toto zpracování se provádí na základě našeho zájmu o cílení našeho marketingu. Předáváme také údaje o zákaznících recenzním stránkám, jako je Trustpilot. Je proto možné, že vám přijde žádost z recenzního webu třetí strany o komentář týkající se vašeho pobytu v rekreačním objektu nebo poskytnutých služeb. Na zpracovávání vašich osobních údajů máme zájem s ohledem na co nejlepší nabízený zákaznický servis.

Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro uvedené účely. Můžete tak učinit prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.

Souhlas

Pokud používáte naši funkci Live Chat, zpracováváme všechna osobní data, která nám na základě vašeho souhlasu poskytnete prostřednictvím chatu.

Vaše osobní údaje nepředáme žádnému obchodnímu partnerovi, aby vás přímo kontaktoval se zajímavými nabídkami apod., pokud nám k tomu nedáte samostatný souhlas.

Budeme-li chtít pro marketingové účely použít vaše fotografie nebo videa, požádáme vás předem o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.

Zákonná povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě zákonné povinnosti, pokud to právní předpisy vyžadují.

5. Předávání osobních údajů

Na základě výše uvedených zákonných důvodů společnost NOVASOL předává v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy příslušné osobní údaje vlastníkům objektů, resp. hostům, dalším společnostem v rámci skupiny NOVASOL, obchodním partnerům, mezi které patří cestovní kanceláře, internetové stránky zabývající se pronajímáním rekreačních nemovitostí, společnosti vydávající kreditní karty, pojišťovny, spotřebitelská sdružení, úklidové společnosti a veřejné orgány.

Pokud jste nám poskytli samostatný souhlas, sdílíme vaše osobní údaje s vybranými obchodními partnery, kteří vás poté budou kontaktovat se zajímavými nabídkami apod. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.

Společnost NOVASOL předává osobní údaje do zemí mimo EU a po zajištění řádné úrovně jejich ochrany.  Děje se tak na základě rozhodnutí Evropské komise o tom, že příslušná země zajistí řádnou úroveň ochrany, prostřednictvím programu „štít na ochranu soukromí“ nebo dohody ve standardní podobě schválené Evropskou komisí. Pro bližší informace se na nás obraťte prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com 

6. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme jen po nezbytnou dobu, která buď vyplývá z účelu, pro který jsme údaje získali, nebo kterou stanovují platné právní předpisy. Vaše osobní údaje smažeme, jakmile uplyne doba nezbytná pro jejich uchovávání. 

7. Vaše práva

Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a opravit jakékoliv nepřesnosti. Máte právo dostat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme.
Máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány, pokud už nejsou nezbytné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo pokud jejich zpracování bylo nezákonné. 
Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. 
Máte právo nás požádat, abychom vám přestali zasílat marketingový materiál. 
Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zadat jejich přímé předání jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné.
Máte právo podat stížnost orgánu dohledu.  
V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo jej odvolat.

Veškeré dotazy k právům lze zaslat na tuto e-mailovou adresu: datainformation@novasol.com.

8. Jiné internetové stránky

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše internetové stránky. Pokud se pomocí odkazů dostanete na jiné internetové stránky, doporučujeme si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

9. Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a aktualizace uvádíme na svých internetových stránkách. 
K poslední aktualizaci těchto zásad došlo v září 2019.

Veškeré dotazy k ochraně údajů zasílejte na tuto e-mailovou adresu: datainformation@novasol.com