Zásady ochrany osobních údajů společnosti NOVASOL

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o způsobu shromažďování, používání, sdílení a ochrany osobních údajů.

1.    Odpovědnost za osobní údaje

Novasol.dk a další internetové stránky a katalogy společnosti NOVASOL vlastní a provozuje NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, 2830 Virum, Dánsko. 

Veškeré dotazy k ochraně údajů zasílejte na tuto e-mailovou adresu: datainformation@novasol.com.
Společnost NOVASOL nese odpovědnost za řádnou správu získaných osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. 

2.    Shromažďované a zpracovávané údaje

Hosté:

Pokud si prostřednictvím společnosti NOVASOL zarezervujete rekreační objekt, zpracujeme vámi zaslané osobní údaje v souvislosti s provedenou rezervací. Obvykle se jedná o vaše jméno, adresu, telefonní číslo, případně e-mailovou adresu a údaje o platbě.

Vlastníci objektů:

Pokud se rozhodnete pronajímat rekreační dům přes společnost NOVASOL, zpracujeme vámi zadané osobní údaje nezbytné k uzavření smlouvy. Obvykle se jedná o vaše jméno, adresu, telefonní číslo, případně e-mailovou adresu, informace o bankovním účtu a o vašem rekreačním objektu.

Obecně:

Shromažďujeme údaje o vašem využívání našich internetových stránek prostřednictvím cookies. Bližší informace o cookies a jejich používání naleznete v našich zásadách používání cookies.

3.    Účel zpracovávání osobních údajů

Předané osobní údaje může společnost NOVASOL využít různými způsoby podle vztahu, který se společností máte, například:
•    k dokončení vaší rezervace, kterou jste přes společnost NOVASOL provedli,
•    k plnění našich smluvních závazků v případě, že přes společnost NOVASOL pronajímáte rekreační objekt,
•    ke statistickým účelům, jejichž pomocí optimalizujeme pronajímání a zlepšujeme služby,
•    k větší personalizaci opakovaných návštěv webových stránek,
•    k tomu, abychom vás informovali o nabídkách a službách, které vás podle našeho názoru budou zajímat, 
•    ke zpracovávání dotazů týkajících se zákaznických služeb,
•    k zasílání informací, o které jste nás požádali.

4.    Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

Pokud si zarezervujete prostřednictvím společnosti NOVASOL rekreační objekt nebo pokud se společností NOVASOL uzavřete smlouvu o pronajímání rekreačního objektu, obdržíte zvláštní informace o právním základu pro zpracovávání osobních údajů. 
Ty zpracováváme na základě jednoho z těchto zákonných důvodů:

Plnění smlouvy

Hosté:

Pokud si prostřednictvím společnosti NOVASOL zarezervujete rekreační objekt, zpracujeme vámi zaslané osobní údaje, které souvisí s rezervací, což je nezbytné, abychom mohli rezervaci dokončit a plnit smlouvu. V případě, že nejste ochotni nám tyto údaje poskytnout, nemůžeme vaši rezervaci dokončit. 

Vlastníci objektů:

Pokud přes společnost NOVASOL pronajímáte rekreační objekt, zpracujeme vámi zadané osobní údaje nutné k uzavření smlouvy a údaje o vašem rekreačním objektu, což je pro pronajímání, jeho optimalizaci a plnění našich smluvních závazků nezbytné. V případě, že nejste ochotni nám tyto údaje poskytnout, nemůžeme naše smluvní závazky splnit.  

Oprávněný zájem

Hosté:

Pokud si prostřednictvím společnosti NOVASOL zarezervujete rekreační objekt, zpracujeme vámi zaslané osobní údaje, které souvisí s rezervací, protože vám chceme zasílat zajímavé nabídky. Na zpracovávání vašich osobních údajů máme oprávněný zájem – chceme s vámi zůstat v kontaktu, neboť doufáme, že si u nás v budoucnu rekreační objekt opět pronajmete. Můžete tedy očekávat, že vás budeme průběžně kontaktovat s nabídkami. 

Vlastníci objektů:

Pokud se rozhodnete přes společnost NOVASOL pronajímat rekreační dům, zpracujeme vámi zadané osobní údaje nezbytné k uzavření smlouvy, protože s vámi chceme zůstat po ukončení smlouvy v kontaktu a zasílat vám nabídky související s opětovným navázáním spolupráce. Na zpracovávání vašich osobních údajů máme oprávněný zájem, protože s vámi chceme zůstat v kontaktu a nabízet vám možnost další spolupráce. Můžete tedy očekávat, že vás budeme po ukončení smlouvy kontaktovat s nabídkami a informacemi souvisejícími s vaším rozhodováním o dalším pronajímání přes společnost NOVASOL.
Máte právo nás kdykoliv požádat, abychom vám přestali marketingové materiály zasílat. Můžete tak učinit prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.

Obecně:

Některé osobní údaje využíváme ke statistickým účelům, abychom mohli optimalizovat své služby. Na zpracovávání vašich osobních údajů máme oprávněný zájem, protože vám chceme nabízet co nejlepší služby.
Někdy předáváme šifrované e-mailové adresy partnerům, jako je Facebook a Google, kteří je mohou jménem společnosti NOVASOL použít, aby vyvolali zájem o naše produkty, služby a koncepty a motivovali uživatele k návštěvě našich internetových stránek. Předáváme také údaje o zákaznících recenzním stránkám, jako je Trustpilot. Je proto možné, že vám přijde žádost o komentář týkající se vašeho pobytu v rekreačním objektu nebo poskytnutých služeb.  Na zpracovávání vašich osobních údajů máme zájem s ohledem na cílový marketing a na co nejlepší nabízené služby. 
Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro uvedené účely. Můžete tak učinit prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.

Souhlas

Vaše osobní údaje nepředáme žádnému obchodnímu partnerovi, aby vás přímo kontaktoval se zajímavými nabídkami apod., pokud nám k tomu nedáte samostatný souhlas. 
Budeme-li chtít pro marketingové účely použít vaše fotografie nebo videa, požádáme vás předem o souhlas. 
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.

Zákonná povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě zákonné povinnosti, pokud to právní předpisy vyžadují.

5.    Předávání osobních údajů

Společnost NOVASOL předává v nezbytném rozsahu nebo v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy příslušné osobní údaje vlastníkům objektů, resp. hostům, dalším společnostem v rámci skupiny NOVASOL, obchodním partnerům, mezi které patří cestovní kanceláře, internetové stránky zabývající se pronajímáním rekreačních nemovitostí, společnosti vydávající kreditní karty, pojišťovny, úklidové společnosti a veřejné orgány, a v rámci plnění svých povinností tak zajišťuje optimalizaci pronajímání či řádné a bezpečné platby.

Pokud jste nám poskytli samostatný souhlas, předáme vaše osobní údaje vybraným obchodním partnerům, kteří vás poté budou kontaktovat se zajímavými nabídkami apod. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com.
Společnost NOVASOL předává osobní údaje do zemí mimo EU/EHP pouze v nezbytném rozsahu a po zajištění řádné úrovně jejich ochrany.  Děje se tak na základě rozhodnutí Evropské komise o tom, že příslušná země zajistí řádnou úroveň ochrany, prostřednictvím programu „štít na ochranu soukromí“ nebo dohody ve standardní podobě schválené Evropskou komisí. Pro bližší informace se na nás obraťte prostřednictvím této e-mailové adresy: datainformation@novasol.com 

6.    Doba uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme jen po nezbytnou dobu, která buď vyplývá z účelu, pro který jsme údaje získali, nebo kterou stanovují platné právní předpisy. Vaše osobní údaje smažeme, jakmile uplyne doba nezbytná pro jejich uchovávání. 

7.    Vaše práva

Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a opravit jakékoliv nepřesnosti. Máte právo dostat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme.
Máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány, pokud už nejsou nezbytné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo pokud jejich zpracování bylo nezákonné. 
Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. 
Máte právo nás požádat, abychom vám přestali zasílat marketingový materiál. 
Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zadat jejich přímé předání jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné.
Máte právo podat stížnost orgánu dohledu.  
V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo jej odvolat. 
Veškeré dotazy k právům lze zaslat na tuto e-mailovou adresu: datainformation@novasol.com.

8.    Jiné internetové stránky

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše internetové stránky. Pokud se pomocí odkazů dostanete na jiné internetové stránky, doporučujeme si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

9.    Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a aktualizace uvádíme na svých internetových stránkách. 
K poslední aktualizaci těchto zásad došlo v květnu 2018. 
Veškeré dotazy k ochraně údajů zasílejte na tuto e-mailovou adresu: datainformation@novasol.com