Jak uhradit pronájem rekreačního objektu

Všeobecně platí, že každá částka za pronájem rekreačního objektu zahrnuje nájemné ve zvoleném termínu, tzv. pojištění při odstoupení od cesty a pojištění proti úpadku společnosti NOVASOL. K částce za pronájem se již nepřičítají žádné další poplatky za provedení objednávky nebo dotazy s tímto spojené.

Při objednávce více než 42 dní...

...před odjezdem činí záloha při současném předání garančního listu (potvrzení o rezervaci), který zajišťuje pozdější zaplacení doplatku, 25 % z celkové ceny. Doplatek je splatný nejméně 30 dnů před dnem příjezdu.

Při objednávce méně než 42 dní...

...před sjednaným termínem pobytu je okamžitě splatná celková cena nájemného, rovněž s předáním garančního listu (potvrzení o rezervaci).

Bankovní spojení NOVASOL

Příjemce:

  • Deutsche Bank, Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1,
  • č. ú.: 4033400009/7910 (pro platby v Kč), 4033400105/7910 (pro platby v EUR).

Tvar konta pro platby ze zahraničí

  • IBAN: CZ56 7910 000000 4033400009 (pro platby v CZK), CZ83 7910 000000 4033400105 (pro platby v EUR).
  • SWIFT: DEUTCZPX.
  • Podklady pro ubytování vám budou zaslány klasickou poštou, jakmile obdržíme vaši platbu.
  • Na převodním dokladu jako variabilní symbol uveďte vždy prosím své rezervační číslo.