Informace o pronájmu

Co se stane, když vám někdo v rekreačním objektu něco poškodi? Existují jisté právní předpisy, které musím zvážit? Co daňové výhody? A co přesně zahrnuje dohoda s NOVASOL?

Pokud se chystáte pronajmout rekreační objekt, takové otázky přirozeně vznikají – ale není třeba se obávat! Jako váš partner zajistíme, že budete vždy dobře informováni o vašich možnostech, stejně tak jako o změnách v právních předpisech. Zajistíme, abyste byli pojištěni, pokud vznikne škoda během doby pronájmu.

Níže naleznete další informace o některých podobných tématech a podrobnější popis dohody s naší společností.

Váš místní poradce vás také obeznámí se všemi důležitými informacemi, které se týkají rekreačního objektu.

Pojištění zahrnuje:

  • Úhrada ztráty příjmu z pronájmu, pokud oprava škody znamená, že musíte zrušit stávající rezervace.
  • Odečitatelná je pouze částka 135 EUR. Pojištění NOVASOL pro majitele domů kompenzuje rozdíl, pokud vlastní pojištění kryje ztrátu a vaše odpočitatelnost je vyšší než 135 EUR.
  • Náklady na většinu osobních zranění z důvodu náhrady odpovídajících nákladů na lékařské ošetření, dopravu apod. Pokud by nájemce nebo jeho hosté byli poškozeni na majetku během doby pronájmu za předpokladu, že jste odpovědní za škodu.

A mnohem víc!
Jinými slovy pojištění NOVASOL je jakýmsi doplňkem vašeho stávajícího pojištění od vaší pojišťovny. Poskytne-li vaše vlastní pojišťovna pojistné plnění, ale vaše spoluúčast je vyšší než 135 EUR, kryje pojištění pro majitele rozdíl mezi oběma spoluúčastmi. Nicméně doporučujeme, abyste uzavřeli pojištění majitelů rekreačního objektu, protože pojištění pro majitele domů má své limity a nezahrnuje například krádež.

Koncept malé škody

Koncept malé škody znamená, že za určitých podmínek společnost NOVASOL uhradí náklady na opravy nebo na nákup nového zboží až do výše 135 EUR. Je třeba pouze s hosty vyplnit formulář NOVASOL "Schadensformular" a zaslat ho spolu s účtenkou k nám do kanceláře.