Jak vysoký může být váš příjem z pronájmů

Většina majitelů pronajímá svůj rekreační dům, aby získal další příjmy. Na čem však záleží je, abyste si ujasnili, kolik můžete vydělat za pronájem rekreačního domu? A co můžete udělat pro optimalizaci výnosů?
Toto je naše specializace a naším posláním je pomoci vám s tím, jak získat co nejvíce z pronájmu svého rekreačního objektu.

Jak vám můžeme pomoci zvýšit vaše příjmy?
Aby vám vás objekt přinesl stálý užitek z pronájmu, je nezbytné znát trh, na němž pracujeme, umět odhadnout přání a nároky zákazníků. Toto a řada dalších jsou klíčové znalosti a zkušenosti.

Od chvíle, kdy jsme v roce 1968 vstoupili na trh, jsme vyhledali tisíce rekreačních ubytování do kterých dnes každý rok posíláme nekonečné řady hostů na dovolenou. Kromě neustálého výzkumu a analýzy celosvětových trendů v oblasti využívání času dovolené pracujeme i se zpětnou vazbou od zákazníků a majitelů domů a dalšími  údaji, které jsme  shromáždili v průběhu let. Toto je tajemství úspěchu, aby váš objekt byl ve srovnání s jinými  schopen čelit konkurenci.
Všechny naše aktivity jsou založeny právě na dlouholetých  znalostech. To je ústřední část našeho příspěvku, který přinášíme do našeho  partnerství. Máme řadu schopných pracovníků, kteří pracují výlučně s analýzou získaných údajů. Proto víme, co máme dělat, aby rekreační objekt byl nejen atraktivní, ale také aby jim i nadále zůstal.
Existuje řada opatření, pomocí kterých můžeme pomoci zvýšit výnosy z pronájmu, všechna však mají společné to, že jsou založena na důkladné analýze.

Shromažďujeme a používáme data:

• Nastavení výše nájemného: Nastavení nájemného není snadný úkol. Chybná cena může být  jednou z hlavních příčin nízkého využívání  kapacity vašeho objektu. Každý rekreační objekt je jiný  a je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů s cílem najít správnou rovnováhu. Využíváme zkušeností z minulých období a obdobných ubytování, abychom  stanovili nejlepší pronájem pro váš prázdninový dům.
• Dobré zviditelnění vašeho rekreačního domu: Využíváme analýzy cestování a poznatků výzkumu požadavků a představ zákazníků, abychom zajistili, jak váš rekreační dům dosáhne maximálního počtu potenciálních hostů.

Chci vědět více o zviditelnění na trhu
 
• Zvýšit počet rezervací: Toto spočívá především v důkladné analýze faktorů, které pozitivně ovlivňují poptávku a tím využití objektu. Vyvinuli jsme řadu konceptů s jejichž pomocí  lze dosáhnout vyššího počtu rezervací přílivem nových skupin zákazníků.

Chci vědět více o konceptech 

A ještě něco navíc...