Příroda v Belgii

Flandry a Valonsko se liší i z hlediska přírodního. Lze je rozdělit do dvou oblastí, jejichž hranice probíhá jihovýchodním směrem. Níže položené regiony Belgie (do nadmořské výše 200 metrů) se nacházejí ve Flandrech, vyšší polohy (200 až 500 metrů) z velké částí ve Valonsku. Belgie ( francouzsky Belgique ), oficiálně Belgické království, hraničí s Francií (620 km) na jihu, s Lucemburskem (148 km) a Německem (167 km) na východě a s Nizozemskem (450 km) na severu. Ze severozápadu omývá Belgii Severní moře (66 km).

Prohlédněte si naše rekreační domy v Belgii.

Flandry

Níže položenými regiony Belgie jsou přímořské oblasti, které mají podobu písčitých pláží a dun rozprostírajících se na vzdálenosti 65 km mezi severní částí Nizozemska a Francií na jihu. Na ně navazuje oblast poldrů, tj. oblast velice úrodné nížiny, která byla odvodněna a dnes chrání území pomocí stavidel před přílivem a odlivem moře. Mezi západními poldry a povodím řek Leie a Šeldy se nachází Flámská nížina. Rekreační byty v Belgii jsou skvělou volbou pro Vaši dovolenou. Na východě najdeme oblast Kempen, tj. krajina jedlových lesů, orné půdy, pastvin a kukuřičných polí. Další region je již lehce kopcovitý. Brabantsko je silně urbanizovanou oblastí (Brusel a jeho okolí) s charakteristickými zůstatky dřívějšího rozlehlého uhelného lesa. Stejná příroda jako v oblasti Kempen je typická i pro regiony na západ od Henegouwena a na východ od Haspengouwa.

Valonsko

Výše položené regiony Belgie jsou oblasti v nadmořské výšce od 200 metrů. Tyto regiony mají nízkou hustotu obyvatelstva, pro ně jsou typické rozlehlé lesy. Jihem protékají řeky Sambre a Maas, nachází se zde náhorní rovina Condroz. Tato oblast je díky malebným údolím řek Mosa a Ourthe jakožto i nečetnými památkami známou turistickou oblastí. Na jihu od Condroz se nachází region Fagne a Famenne, známý svými jeskyněmi. Pohoří Arden je dále na jih. V této oblasti stále najdeme husté břízové háje a jedlové lesy, zde se střídají náhorní roviny se strmými údolími. Díky kyselé půdě se zde obzvlášť daří jedlím. Ubytování v Belgii Vás jistě nadchne. V tomto regionu se nachází nejvyšší bod Belgie, signál Botrange o výšce 694 metrů. Belgická část Lotrinska leží na samém jižním výběžku Belgie a má mírnější podnebí než ostatní části země. Díky tomu, že se zde střídají tvrdé vrstvy půdy s měkkými, došlo ke vzniku strmých svahů, na jejichž jižných stranách byly založeny vinice.