Ve středověku a renesanci byly Flandry z hlediska sociálního a hospodářského vývoje jednou z nejbohatších oblastí v Evropě. Osvobození severního Nizozemí v 17. století pod vedením Viléma Oranžského od španělské nadvlády bylo pro Flandry začátkem období hospodářského úpadku. Oblast dnešní Belgie byla pod španělskou nadvládou po delší dobu než Nizozemsko a později se musela vypořádat s Habsburky z Rakouska a Napoleonem ve jménu Francie. Už jste viděli naše rekreační domy v Belgii?

Dovolená v Belgie

Od roku 1815 do roku 1830 byla země součástí Spojeného království Nizozemského, později získala svou nezávislost po krátkém povstání. Vypracování belgické Ústavy bylo hlavně v rukou francouzsky mluvícího měšťanstva. Francouzský jazyk se proto stal jediným úředním jazykem. Byly to první problémy ve stále přetrvávajícím sporu o jazyku mezi Flámy a Valony. „Zákonem o rovnoprávnosti jazyků“ z roku 1898 byl i holandský jazyk oficiálně uznán. Zarezervujte si svůj apartmán v Belgii.

Ubytování v Belgie

Díky těžbě černého uhlí a kovodělnému průmyslu zažilo Valonsko v 19. století období silného hospodářského růstu. Začátek 20. století a sílící tendence nacionalismu zasáhly i Belgii, která byla vtažena do První světové války 1914-1918 ukončené příměřím. Stopy zanechané válkou byly velmi znatelné, hlavně v Ardenách. Versailleská smlouva z roku 1919 přisoudila Belgii německy mluvící oblast Eupen-Malmedy. Dvacátá léta byla obdobím neklidným, hospodářské podmínky špatné, což nakonec vedlo zaviněním nacistického Německa k Druhé světové válce (1939-1945).

Vyberte si překrásné ubytování v Belgii.

Rodinná dovolená v belgii

V rámci poválečné obnovy byl pod tlakem vzplanutých napětí mezi holandsky mluvícími Flandry a francouzsky mluvicím Valonskem zahájen proces decentralizace a devoluce. Pět reforem ústavy v období mezi lety 1970 a 2002 mělo za výsledek federativní státní uspořádání, v němž celá řada kompetencí byla převedena z centrální vlády na regionální vlády. Současně s obnovou země profitovala Belgie z hospodářské spolupráce v rámci Evropského hospodářského společenství, země zůstala věrná Spojeným Státům a NATO. V současné době je Brusel kromě belgického hlavního města též hlavním městem Evropy se sídlem Evropského parlamentu. Zavedení Eura v roce 1999, které znamenalo rozloučení s vlastním Francem, se zjednodušil obchod. Ekonomické a kulturní rozdíly mezi severem a jihem jsou ovšem i v dnešní Belgii stále přetrvávajícím velkým problémem, přičemž rozvoj Valonska vyžaduje značnou finanční podporu ze strany Evropské unie. Flandry jsou naopak hospodářsky vyspělejší částí země. Prohlédněte si rekreační domy v Belgii.