• 7. století: bulharské kmeny si pod vedením Asparucha podmaňují oblast jižně od Dunaje.
 • Kolem roku 862: slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj vytvářejí nové písmo - hlaholici - a zavádějí slovanskou řeč do církevních obřadů. Po Cyrilovi je později nazvána nově vytvořená abeceda cyrilicí.
 • 864: Boris I. přijímá křesťanství.
 • 1018-1185: Bulharsko pod nadvládou Byzantské říše.
 • 1185-1396: druhá bulharská říše.
 • 1396-1878: Bulharsko pod nadvládou Osmanské říše.
 • 1877/78: Bulharsko je osvobozeno v Rusko-turecké válce osmanským Jochem.
 • 03.03.1878: mír ze San Stefano.
 • 1878: Berlínská konference; severní Bulharsko se Sofií se stává knížectvím, jižní Bulharsko zůstává osmanskou provincií.
 • 1885: znovusjednocení jižního a severního Bulharska.
 • 1908: Bulharsko se stává nezávislým carským státem.
 • 1912/13: v 1. Balkánské válce jsou Turci především díky Bulharům zatlačení ke Konstantinopoli. Ve 2. Balkánské válce ztrácí Bulharsko Adrianopol ve prospěch Turků, západní Thrákii ve prospěch Řeků, velkou část Makedonie ve prospěch Srbů.

Prohlédněte si naše rekreační domy v Bulharsku.

 

 • 1915-1918: v 1. světové válce Bulharsko bojuje na straně Rakouska-Uherska a Německa.
 • 1919: mír z Neuilly: ztráta východní Thrákie ve prospěch Řecka a Strumice ve prospěch Srbska.
 • 1919-1923: vláda rolnické strany, předseda vlády Stamboliski (1923 zavražděn).
 • 1935: car Boris III. se staví do čela autoritářské vlády.
 • 1941: vstup Bulharska do 2. světové války na straně 8 mocností proti Jugoslávii a Řecku, obsazení Thrákie a Makedonie. V prosinci vyhlášení války Velké Británii a USA, nikoli proti Sovětskému svazu.
 • 1943: smrt cara Borise III., vytvoření rady regentů ( za neplnoletého cara Simeona II. ).
 • 1944: 05.09. SSSR vyhlašuje válku Bulharsku, vstup sovětských vojsk.
 • 1944: 09.09 převrat - Bulharsko se stává lidovou republikou Georgi Dimitrov předsedou vlády.

Rezervujte online naše rekreační domy v Bulharsku.

 

 • 1947: mír z Paříže potvrzuje hraice z roku 1940.
 • 1949: Georgi Dimitrov umírá v Moskvě.
 • 1954: Todor Živkov se stává 1. tajemníkem Komunistické strany Bulharska.
 • 1971: nová bulharská ústava podle vzoru SSSR. Todor Živkov se stává předsedou státní rady.
 • 1989: pád Todora Živkova; demokratitační proces.
 • 1990: Andrej Lukanovs se stává předsedou vlády.
 • 1990: Petar Mladenovs je zvolen prezidentem Bulharské republiky.
 • 1991: vytvoření nové ústavy.
 • 1991: parlamentní volby, vláda Filipa Dimitrova.
 • 1998: zrušení trestu smrti.
 • 2004: vstup Bulharska do NATO.
 • 2007: vstup Bulharska do EU.

Ubytování v Bulharsku je ta správná volba.