Rekreační domy Istrie

Rekreační domy Istrie ve spojení s historií si zamilujete

Už za dob socialistické Jugoslávie bylo ubytování Istrie synonymem skvělé letní rekreace u Jadranu a jednou z nejproslulejších rekreačních oblastí ve východní Evropě. Po pádu komunismu se vyprofiloval ve špičkovou destinaci s velkým množstvím komfortního ubytování. Rekreační domy Istrie se pojí s kouzelnou krajinou posázenou lesíky, vinohrady a olivovými sady, s blankytným mořem, nádhernými plážemi a spoustou starobylých památek.

Rekreační domy Istrie

Vydejte se z vašeho rekreačního domu na Istrii za poznáním mnoha zajímavých sakrálních i světských památek, především do zachovaných starobylých čtvrtí. Nad všemi ční tři úchvatná města: antická Pula s velkolepým amfiteátrem, Poreč a středověká Rovinj s pitoreskní spletí uliček a kamenných domů. Není to však zdaleka všechno.

Z rekreačních domů na Istrii do Puly

Istrijská metropole Pula milovníky historie zaručeně uchvátí. Je to společenské centrum oblasti s trajektovým přístavem, kde každou chvíli uvidíte nějakou tu loď. Pula v létě nabízí snad každodenní kulturní vyžití. Pokud si objednáte rekreační dům Istrie, nenechte si v Pule ujít již zmiňovaný antický amfiteátr (po Koloseu největší v Evropě). Turisté vyhledávají i pompézní Herkulovu bránu, Augustův palác, trosky Dianina chrámu, vítězný oblouk Sergi, pevnost Kaštel, románskou kapli Panny Marie a renesanční Mariánskou katedrálu.

Pohoda rekreačních domů Istrie a Poreč

Za návštěvu jednoznačně stojí též Poreč. Město se sportovním zázemím a třemi lagunami vás okouzlí na první pohled. Večerní procházka úzkými uličkami okořeněná návštěvou Eufraziovy baziliky (součást světového kulturního dědictví UNESCO) vás uchvátí. Dále uvidíte zbytky starověkých chrámů, středověké benátské paláce a regionální muzeum v domě Sinčičů.

Rekreační dům Istrie a poznání města Rovinj

Mezi istrijskými městy vyniká také středověká Rovinj plná křivolakých uliček, pitoreskních, kamenných domů a náměstíček s tradičními tavernami a rybárnami. Její památky zahrnují románskou kapli svaté Trojice, hradby, Balbiho oblouk, kostel svaté Eufemie, hodinovou věž nebo radnici s vlastivědným muzeem.

Další historické památky Istrie

V případě výše zmíněných letovisek se však nejedná jen o ryze přímořské resorty, nýbrž o nádherná města s množstvím unikátních a cenných památkových lákadel. Istrie se ovšem pyšní i dalšími historickými magnety. Určitě se podívejte na archeologické naleziště Nesactium – Vizače či na trosky gotického hradu Dvigrad poblíž Kanfanaru. Městečka Labin a Vodnjan se pyšní kostely s kolekcí sakrálního umění. O pozornost si říkají i pamětihodnosti jako malebné městečko Motovun s pozdně renesančním kostelem sv. Štěpána a Pazinský hrad proslavený svým účinkováním v románu Nový hrabě Monte Cristo.

Co dál nabízí rekreační domy Istrie

Dovolená na největším chorvatském poloostrově je doslova napěchovaná zážitky. Milovníky přírody a výletů krajinou uchvátí pestrobarevné vnitrozemí plné zajímavých turistických cílů. Z četných rezervací stojí za pozornost zejména rozsáhlé lesní parky Šijana, Škaraba a Busoler. Jedinečné přímořské ekosystémy můžete spatřit v ostrovním národním parku Brijuni. Skutečnu raritu Istrie představuje Limský fjord, který sice nemá parametry skutečného ledovcového zálivu, nicméně stádům zdejších delfínů to evidentně nevadí.