Dovolená v severním Jutsku, pobyt v Dánsku

Vydejte se na pláže v Blokhusu, litovat nebudete

Koupání v Severním moři je opravdu velmi příjemnou záležitostí. Zvláště, trávíte-li svou dovolenou v Blokhusu, na samém severním konci Dánska. Teploty vzduchu zde bez problému šplhají ke třicítkám a teplý Golfský proud ohřívá vodu až na 23 stupňů. Bonusem navíc je křišťálově čisté moře a stovky kilometrů upravených pláží, připravených zpříjemnit vaše prázdniny. Zdejší hlavní pláž je velkoryse široká a disponuje dostatkem parkovacích míst pro váš automobil, s nímž bez problémů dojedete až téměř k vodě. Pláž pokrývá jemný bílý písek a mnohde ji lemují vysoké duny sloužící jako přirozený větrolam. V její blízkosti narazíte na celou řadu rekreačních domů v Dánsku poskytujících ubytování v Blokhusu na vysoké úrovni.

Dokonalé pláže Blokhusu plné sportovního vyžití

Místní pláže patøí k nejkrásnìjším ve Skandinávii a jsou velmi peèlivì udržované. Nabízí veškerý turistický komfort vèetnì sociálního zázemí èi stálého záchranáøského dohledu a uèiní vaše ubytování v Dánsku vskutku nezapomenutelným. V prodejních stáncích si kdykoliv koupíte skvìle upravené èerstvé ryby a širokou škálu dalšího obèerstvení. Témìø všude u pobøeží severního Jutska panují excelentní podmínky pro windsurfing a v moøi se to bìhem sezóny jen hemží pestrobarevnými plachtami. Mùžete si tu vyzkoušet kitesurfing a kiteboarding, což je jízda po hladinì na vìtším èi menším prknì taženém padákem pøipomínajícím draka.

Drakiády v romantických lokalitách

Vyberte si z naší nabídky rekreačních chalup a chat v Dánsku. Podzimní vìtry uèinily toto území též rájem pouštìní drakù. Každoroènì se bìhem záøí na plážích poøádají rozlièné drakiády a festivaly drakù, kdy na obloze uvidíte neuvìøitelné množství unikátních pestrobarevných létavcù. Tuto ojedinìlou atrakci ocení dospìlí a zejména dìti, které si užijí i pestrý doprovodný program. Kolem mìsteèka Blokhus se táhne v podstatì jedna velká úchvatná pláž. Je na vás, zda-li toužíte spíše po turistickém zázemí na úsecích jako Jammerbugten, Blokhus Strand èi Roedhus Strand, nebo se chcete ztratit v dunách a objevit rùzná liduprázdná zákoutí s romantickou atmosférou.

Pláže

 • Blokhus
 • široká písečná pláž, bílé plážové koše (ochrana před větrem)
 • Grønhøj und Kettrup
 • široká písečná pláž . V Kettrupu není možno dojet až k pláži autem.
 • Løkken
 • široká písečná pláž s bílými plážovými koši a slunečníky, autům vjezd na pláž povolen.
 • Co si od ubytování v Dánsku přát víc?
 • Nr. Lyngby
 • úzká písečná pláž, s příkrými skalisky, na několika místech vedou na pláž schody, příjezdová cesta místy strmá. Místo vhodné pro paragliding.
 • Lønstrup
 • úzká písečná pláž, s příkrými skalisky, na několika místech vedou na pláž schody, příjezdová cesta místy strmá.a není možné dojet až k pláži
 • Skallerup Klint und Nørlev Strand
 • autům vjezd na pláž povolen, nedaleko od prázdnového centra s aquaparkem „Skallerup Klit Feriencenter“
 • Tornby
 • ne příliš široká pláž, autům vjezd na pláž povolen
 • Rødhus
 • široká písečná pláž s místy vhodnými pro pouštění draků
 • Tranum und Slettenstrand
 • ne příliš široká písečná pláž
 • Saltum
 • široká písečná pláž
 • Furreby
 • nepříliš široká písečná pláž, strmé skály, schody k pláži

Vyberte si co nejdřív svůj apartmán v Dánsku.