hlavní údaje k dějinám Finska - část 1

 • 12. Jh. – 1809: část Švédska
 • 1809: připojení k Rusku jako autonomní velkoknížectví
 • 1812: hlavním městem se stávají Helsinky (Helsingfors), dříve město Turku (Åbo)
 • 1906: zavedení nového parlamentního uspořádání pro finský zemský sněm
 • 1915: zahájení vzdělání finských "myslivců" v Hohenlockstedtu
 • 1917: vyhlášení nezávislosti
 • 1918: občanská válka
 • 1939: vpád Sovětského Svazu do Finska, začátek "zimní války"
 • 1940: dohoda o příměří v Moskvě
 • 1941-44: tzv. "pokračovací válka" proti Sovětskému Svazu po boku Německa, aniž by Finsko bylo formálním spojencem Německa. separátní mír 19.09.1944
 • 1947: mírová smlouva v Paříži (mj. ztráta Karelie, Pečengy a nezamrzajícího přístavu Petsamo)
 • 1948: dohoda o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci se Sovětským Svazem, která byla prodloužena 3x, naposledy v roce 1983
 • 1953: zahájení konzulárních vztahů mezi Finskem a SRN a NDR, otevření západnoněmeckého obchodního zastoupení v Helsinkách
 • Prohlédněte si naší nabídku rekreačních domů ve Finsku.

hlavní údaje k dějinám Finska - část 2

 • 1955: člen Severské Rady, člen Organizace spojených národů
 • 1961: asociace s organizací EFTA, (člen od r. 1986 do r. 1995)
 • 1967: vstup do OECD
 • 1973: navázání diplomatických styků Finska s oběma německými státy (07.01.)
 • 1973: rámcová smlouva o spolupráci s Radou vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
 • 1973: ratifikace dohody o volném obchodu s Evropským společenstvím (s platnosti od 01.01.1974)
 • 1989: vstup do Evropské Rady
 • 1992: dohoda o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci se Sovětským Svazem (1948) je finsko-ruskou výměnou diplomatických nót prohlášena za neplatnou (leden)
 • 1992: v červnu se Finsko stává členem Severoatlantské kooperační rady (nyní EAPC)
 • Rodinná dovolená ve Finsku je nabitá skvělými zážitky.

 

hlavní údaje k dějinám Finska - část 3

 

 • 1994: dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP) vstoupí v platnost 01.01.1994
 • 1994: Finsko přistoupí dne 9. května Partnership for Peace Programm (PfP)
 • 1995: Finsko se 1. ledna stává členem Evropské Unie (společně se Švédskem a Rakouskem)
 • 2000: Finsko se 13.11.2000 stává členem Western European Armament Group (WEAG)
 • 2002: ve Finsku je zavedeno EURO (01.01.2002)
 • 2003: S Anneli Jäätteenmäki převezme poprvé žena úřad finského premiéra. Kvůli vnitropolitické aféře odstoupí již po 63 dnech v úřadu. Nástupcem je Matti Vanhanen
 • 2004: předložení nové Bílé knihy obrany, kterou se Finsko i nadále hlásí k programu Non-Alignment, ponechává si však opci přístupu k NATO.
 • Vaše dovolená ve Finsku bude jistě nezapomenutelná.