O historii Francie - část 1

 • 987, Korunování Hugo Capeta, počátek státu.
 • Do 16. století, Boj francouzské koruny o udržení moci po celé Francii, hlavní protivník Anglie, která v době hlubokého středověku panovala na velkém francouzském území (Normandie, jihozápad Francie).
 • 14. století, Významné období francouzské královské moci, veřejné vyhlášení a ustavení sídla papeže v Avignonu.
 • Porážka ve stoleté válce (1337-1453) proti Anglii. Počátek probuzení francouzského národního cítění (Panna Orleánská 1428-1431).

Prohlédněte si naše apartmány ve Francii.

 

O historii Francie - část 2

 • Konec 15. století Po pádu Burgundska rozšíření moci královské koruny směrem na východ a jihovýchod.
 • Kolem 1500 Začátek střetů mezi Francií a Habsburky, kteří panovali v Nizozemí a Španělsku, čímž vzniklo pro Francii dvojité ohrožení. Ke střetům docházelo na různých bitevních polích.
 • 1494-1516 Války v Itálii a uvnitř francouzského panství (od 1562) znemožnily konsolidaci země, která trpěla od počátku 17. století pod vládou kardinála Richelieu.
 • 1661-1715 V době panování Ludvíka XIV. byla Francie nejlidnatějším státem v Evropě s velkým politickým a kulturním vlivem.
 • 18. století Pokus o získání kolonií, porážka v bitvě s Anglií v Severní Americe. Podpora Ameriky v boji o nezávislost.
 • Od roku 1789 Francouzská revoluce vedla nejen k tomu, že společenské rozdíly byly téměř smazány nýbrž mobilizovala síly Francie i k tomu, aby se pod vládou Napoleona její moc rozšířila i do Evropy.
 • Od 1814-1815 Francie zůstává i po svržení Napoleona jednou z vedoucích evropských velmocí. Vyvíjí se ve velkou koloniální říši (kolonie v Alžíru, Indočíně, střední, západní a severní Africe).
 • 1852-1871 Za vlády Napoleona III. prošla Francie Krymskou válkou v Rusku, porazila Rakousko a přispěla k národní jednotě Itálie.

Ubytování ve Francii je to pravou volbou pro Vaši dovolenou.

 

O historii Francie - část 3

 • 1870-1871 Porážka Francie v německo-francouzské válce, počátek 75-letého období ostrých něměcko-francouzských nepokojů.
 • 1871-1940 Počátek III. republiky až k vzplanutí první světové války, snaha o získání ztraceného Alsaska-Lotrinska. Versaillská smlouva: Francie se stává politickou a vojenskou velmocí na evropském kontinentě.
 • 1940-1944 Za druhé světové války obsazení severní poloviny země a atlantického pobřeží Německem. Konec III. republiky.
 • 1946-1958 IV. republika. Francie se stává zakládajícím členem OSN, NATO a Rady bezpečnosti. Návrat prezidenta de Gaullea roku 1958 k moci.
 • Od 1958 Nová ústava a počátek V. republiky. Prezidentská moc silné ruky, vnější politika se snaží o zvýšení nezávislosti. Získání nukleárních zbraní, vystoupení z NATO 1966, diplomatické uznání Číny, větší otevřenost ve styku s východní Evropou. Německo-francouzská smlouva o spolupráci.

Zarezervujte si včas Vaše ubytování ve francii.