Krajina a příroda v Holandsku

Přestože se země rozprostírá na rovině, můžete zde shlédnout různé podoby přírodních forem, které byly často formovány člověkem. Tak přibyla půda pro zemědělskou výrobu, stavebnictví a další průmyslové oblasti. Svědectví o tom, jak skutečně vypadala příroda země už lze jen těžko najít. Snad ještě v obalsti Äckern najdeme stopy po masivním kácení lesů, které zde převládaly po dlouhá staletí. Nové lesy jsou již dílem lidské činnosti. Díky stavbě hrází získalo nizozemsko rozsáhlá území mezi jinými i provincii Flevoland, kde našlo svůj domov a práci i možnosti k rekreaci mnoho obyvatel země. Prohlédněte si naše rekreační domy v Nizozemsku.

  • Příroda Nizozemska byla ovlivněna stavbou zadržovací hrází, které umožnily rozšíření země na úkor moře. Na dovolenou v Nizozemsku hned tak nezapomenete.

Dovolená v Holandksu

Rychle zde vyrostla nová města a obce, z nichž jmenujme Lelystad nebo Almere.Vznikla zde i jezera a jiné vodní plochy, ostrovy z nichž stojí za vyjmenování Texel s rozlohou 216 km2. Odtud na jihovýchod se před námi rozevře krajina plná lesů a luk, mezi kterými zasvítí občas i písečné duny.

Na tomto území se nachází přirodní chráněná oblast De Hoge Veluwe, národní park o rozloze 5000 ha. Velká část území Nizozemska leží pod hladinou moře. Známým zařízením, které je využíváno k ochraně získaného území je tzv. Delta. Na rozhraní pevniny a moře je instalována řada zařízení sloužících k udržování optimálního stavu území, která se nachází bezprostředně za hrázemi.

Ubytování v Holandsku

Zuid-Limburg je jedinou krajinou, kde se nachází pahorky a najdete zde i nejvyšší místo Nizozemí-horaVaalserberg s nadmořskou výškou 321 m. Mezi další známá místa patří mimo jiné De Achterhoek, de Betuwe, Twente, het Gooi, de Peel, West-Friesland, de Zaanstreek, Salland, de Ommelnden, de Biesbosch, het Kennermerland a de Hondsdrug. Pronajměte si prázdninový dům v Holandsku a prozkoumejte místní kulturu.

Tulipány a jiné krásy přírody Holandska

Nádherná venkovská příroda plná příjemných lesů, jezer, stylových větrných mlýnů a rozkvetlých polí tulipánů: i to je dovolená v Holandsku. Přestože je oblast kolem Severního moře jednou rozlehlou nížinou a nejvyšší bod, kopec Vaalserberg, dosahuje výšky pouhých 321 metrů, krajina působí velice svěžím dojmem. Krásné je i zdejší pobřeží lemované upravenými plážemi a přímořskou vegetací. Žije tu vesměs drobná lesní a polní zvěř jako zajíci, králíci, srny či koroptve a v blízkosti vodních ploch spatříte rozličné druhy vodního sladkovodního i mořského ptactva. Příroda je velmi pečlivě střežena, a tak během dovolené v Nizozemsku můžete navštívit dvacet národních parků a řadu chráněných rezervací.

Nizozemsky nenápadné půvaby přírody

Nejvyhledávanějšími holandskými národními parky jsou Oosterschelde v kraji Zeeland nebo gelderlandské parky De Hoge Veluwe a Veluwezoom. Objevíte v nich rozmanitou krajinu překrásných vřesovišť, rašelinišť, písečných dun a pobřežních naplavenin. V jejich okolí je k dispozici dostatek rekreačních domů v Nizozemsku. Nizozemsko se pyšní též zajímavou a romantickou oblastí Haringvielt, částí pobřeží Severního moře u delty řeky Mázy. Jedná se o soustavu hrází, stavidel a malých přehrad, po staletí budovaných jako protizáplavová opatření. Písečné duny Haringvielt jsou rezervací jako stvořenou k příjemným procházkám v jakémkoliv ročním období.

Lodí grachtem za květinami

Opravdu typickou holandskou přírodu objevíte, využijete-li loď, jeden z nejatraktivnějších prostředků dopravy po Nizozemsku. Země je totiž protkána nádhernými vodními kanály, jimiž proplují i větší hausbóty, které zde vlastní spousta usedlíků. Z paluby lodi si teprve řádně vychutnáte pestrobarevná kvetoucí pole okrasných květin, malebné vesničky a pitoreskní říční mosty a můstky. Všudypřítomné květiny, zejména milióny tulipánů, můžete obdivovat také ve speciálních zahradách a parcích. Vypravte se z našeho rekreačního bytu v Holandsku do zřejmě největšího a nejslavnějšího z nich: osmdesátiarový Keukenhof u městečka Haarlem je plný skleníků, květinových koberců a tematických oblastí s tulipány, kosatci, krokusy a narcisy.