Za první světové války vyhlásilo Holandsko neutralitu. Přestože válku nevedlo, pocítilo Nizozemsko její důsledky v nedostatku potravin. Vliv událostí v Rusku vedl I v Nizozemsku k revoluci , jejímž výsledkem bylo ustanovení všeobecného volebního práva. V první polovině 20. století se prosadilo zkvalitnění a zvýšení hospodářských výsledků. Všeobecná hospodářská světová krize ve 30. letech však ekonomiku Nizozemí silně poškodila. 10.5. 1940 bylo Nizozemsko okupováno Německem. Na základě finančních omezení v oblasti obrany země bylo o porážce Nizozemska předem rozhodnuto. Již nyní Vám přejeme hezkou dovolenou v Nizozemsku.

Dovolená v Holandsku

Na obsazených územích hrozil v období 1940-1945 hladomor. Dovolená v Holandsku Vám přinese spoustu skvělých zážitků. Osvobození země , které přinesla kanadská armada 5.5.1945, přispělo ke zlepšení situace. Následující období po válce probíhalo ve znamení obnovy všech sfér činnosti. Toto období bylo těžce narušeno v roce 1953 , kdy Zeeland byl téměř zatopen mořem.Při této katastrofě přišlo o život 2000 osob. Prohlédněte si naši nabídku rekreačních domů v Nizozemsku.

Chaty a chalupy v Nizozemsku

Tato přírodní katastrofa vedla k výstavbě protipovodňového zařízení Delta. V roce 1957 bylo ustaveno evropské hospodářské společenství a Nizozemsko se stalo zakládajícím členem. Vývoz, zemědelství I průmysl na základě tohoto členství prokazovalo dobré výsledky. Ve své zahraniční politice učinilo Nizozemsko proti konci 40. let velký obrat. Za těsné spolupráce s USA a dalšími evropskými zeměmi v rámci NATO byla politika země opět směrována k neutralitě. V roce 1991 byla podepsána Maastrichtská smlouva s cílem ustavení jednotné měny v EU. Po několika letech vláda Nizozemska sestávající z liberálů a sociálních demokratů rozhodla o přijetí EURO za oficiální platidlo v zemi. Nedlouho po té vstoupilo EURO v platnost. Překrásné chaty k pronájmu v Holandsku Vás přivedou do jiného světa.