Podmínky pro příjezd do Nizozemska

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Pro cesty do Nizozemska je zapotřebí mít s sebou Evropskou kartu pojištěnce od příslušné zdravotní pojišťovny. Tento doklad slouží jako potvrzení, že občan je v ČR pojištěn a na jeho základě mu bude v nezbytně nutných případech poskytnuto zdravotní ošetření v Nizozemsku. S Nizozemím nebyla uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Z tohoto důvodu se tedy v hotovosti platí veškerá poskytnutá ošetření i převozy sanitními vozy.

  • Policie, první pomoc i hasiči se kontaktují na emergency tel. čísle 112.

Ubytujte se v rekreačním bytě V Nizozemsku a užijte si skvělou dovolenou.

Bezcelně lze dovézt

  • 10 l alkoholického nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
  • 90 l vína
  • 110 l piva
  • 800 ks cigaret
  • léky jen pro osobní potřebu

Zarezervujte si včas vaše ubytování v Nizozemsku.

Ubytování v Nizozemsku

Nizozemsko je členem Evropské unie a schengenského prostoru, proto k vaší dovolené v Holandsku nejsou zapotřebí žádná víza ani pobytová povolení. Občané ČR se mohou volně pohybovat po nizozemském území po dobu tří měsíců jen s pasem či běžným dokladem totožnosti. Při delším ubytování v Holandsku je vyžadována registrace u místních úřadů nebo u imigrační a naturalizační služby. Pro Nizozemí platí obecné celní předpisy Evropské unie, fyzická osoba smí bezcelně dovážet a vyvážet pouze zboží sloužící k osobní potřebě. Dovoz tabákových výrobků a alkoholu je limitován: bezcelně lze dovézt na území Nizozemska 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %, 90 litrů vína, 110 litrů piva, 800 kusů cigaret a 1 kilogram tabáku.

O své zdraví se nebojte

Další dovozní restrikce se vztahují především na chráněné druhy živočichů a rostlin, zbraně a munici, drogy a jiné omamné látky. U dovozu a vývozu peněžní hotovosti nad 10 000 eur může celní správa kontrolovat původ peněz. V praxi to znamená, že při běžné dovolené v Nizozemsku se nemusíte ničeho obávat. Ubytování v Holandsku je to pravé pro Vaši dovolenou. Zdravotní péče v zemi vynikajících sýrů a čokolády je na velmi vyspělé evropské úrovni. Dle mezinárodních úmluv musí být zdarma akutně ošetřen každý občan ČR, který se prokáže platným evropským průkazem zdravotního pojištěnce. Pro případ těžkých úrazů a jiných komplikovaných zdravotních problémů se však turistům doporučuje uzavřít také zdravotní připojištění, které mimo akutní péči kryje i případnou dopravu z Holandska a ostatní vedlejší náklady.