Pronájem apartmánů v Zeelandu

Zeeland vás uchvátí svou pestrou minulostí i zajímavou přítomností

Dovolená a ubytování v Holandsku

Obří tříprstou tlapu na mapě připomíná nejjižnější holandský kraj Zeeland. K pilířům dovolené v těchto končinách Nizozemí patří parádní koupání, množství unikátních památek, velkolepá středověká města a nádherná příroda na březích Severního moře i ve vnitrozemí. Zeeland, téměř z jedné poloviny tvořený vodními plochami, patří spolu se Severním Brabantskem a Limburskem do takzvaného Jižního Holandska. Rekreační domy v Holandsku v historicky tradiční katolické enklávě v jinak protestantském státě umožňují výlety ke spoustě turistických magnetů.

Co dělat při pobytu na jihu Nizozemska

Jednou z hlavních deviz Zeelandu je překrásné pobřeží Severního moře, lemované kilometry upravených pláží. Ústí tu do něj tři velké řeky Rýn, Mosela a Šelda, v jejichž deltách si můžete prohlédnout jedinečné technické unikum zvané Deltawerken. Jedná se o mohutnou soustavu hrází, přehrad a stavidel, bránících povodním v tomto nízko položeném regionu. Hlavní město Zeelandu, pyšný Middelburg, okouzluje své hosty výstavními promenádami na březích všudypřítomných vodních kanálů. Obestavěny jsou velkolepými měšťanskými domy z patnáctého století a k těm nejproslulejším se řadí bulvár Londense Kaai. Udělejte si sem výlet z vašeho rekreačního domu v Holandsku.

Zeeland a jeho expozice

Středověké centrum Middelburgu je však doslova napěchováno množstvím dalších pozoruhodných památek. Platí to zejména o fantasticky zdobené budově renesanční radnice a řadě muzeí. Za nejznámější bývá označováno Centrum moderního umění s opravdu rozsáhlými uměleckými sbírkami. Využijte ubytování v Nizozemsku k prohlídce muzea Zeeuws, věnovaného bohaté historii celého kraje. Neméně zajímavým místem Zeelandu je středověký přístav Vlissingen, založený počátkem čtrnáctého století. Na prahu novověku se stal hlavním přístavem holandské Východoindické společnosti. Uchvátí vás tu zejména na tři stovky památkové chráněných staveb, mezi nimiž vyniká kostel svatého Jakuba či honosná budova burzy Beursgebouw.