Dějiny Lucemburska na dlani

Pokud se chystáte prohledat kulturní památky a dějiny Lucemburska, věřte, že jsou velmi úzce spjaty s historií sousedních zemí. První zmínky o této překrásné zemi se datují do starého Říma. Byly nalezeny v popiscích samotného Julia Ceasara. Skutečné dějiny přidělujeme roku 963, kdy vzniklo hrabství založené Siegriedem. I tenkrát si lidé určitě dokázali odpočinout v rekreačních domech v Lucembursku. Lucemburský hrad je základem dějin země. Už z názvu je jasné, která dynastie panovala. Zlatý věk můžeme s klidem přiřadit panovnické dynastie Lucemburků. Spis Jana z Arrasu dokazuje přirovnání se Lucemburků k bájné víle Meluzíně. Faktem je, že zakladatelkou roku byla hraběnka Ermesinda, jediná dědička hraběte Jindřicha IV. Slepého. Psal se rok 1186 – 1247.

Pronajměte si apartmán v Lucembursku

Lucembursku vládl i burgundský rod, ale nakonec se dostala země roku 1477 do područí Habsburků. Střídavě vládla španělská, rakouská i francouzská větev. Roku 1815 byla země za pomoci Vídeňského kongresu povýšena na velkovévodství. Vytvořila personální unii s Nizozemím a měla společného panovníka. Dříve patřila země Svaté říši římské a od roku 1815 k Německému spolku. V letech 1830 – 1839 vyhlásila Belgie svou nezávislost. Lucembursko přišlo o polovinu svého frankofonního území a stalo se belgickou provincií Lucemburk. Zbytek byl ponechán jako velkovévodství a neutrální část za příčiny odebrání velkého množství území. Na Londýnské konfederaci roku 1867 se stalo Lucembursko neutrálním státem a později získalo i svou ústavu. Dovolená v Lucembursku Vás jistě naprosto nadchne.

Ubytování v Lucembursku

Počátek dějin dvacátého století, po smrti velkovévody Adolfa, se dostala země do područí německých zájmů. Na trůn velkovévodství usedla žena Marie-Adéla Lucemburská, ta se ovšem vzdala vlády ve prospěch sestry Šarloty panující až do roku 1964. I Lucembursko bylo okupováno a nakonec obsazeno Německem a to hned několikrát. Osvobození spojeneckými vojáky proběhlo na konci roku 1944. Díky častému okupování Německem se země stala členem mnoha organizací včetně Severoatlantické aliance a NATO. Po válce se začalo velkovévodství opět rozvíjet a bohatnout. Nynějším panovníkem je Jindřich I. Lucemburský. Nadchla vás historie a nešváry minulosti? Poznejte blíže dominanty na dovolené v Lucembursku!

Fakty

 • Prohlédněte si naše nabídky prázdninových domů v Lucembursku.
 • 963: král Siegfried založil Lucembursko
 • 1354: císař Karel IV povyšuje hrabství ve vévodství
 • 1441: Vévodství připojeno k Nizozemí
 • 1506: Lucembursko pod nadvládou Habsburské monarchie
 • 1714: Lucembursko připadá po Válce o španělské dědictví rakouským vládcům
 • 1795: Lucembursko po vpádu Napoleona pod francouzskou správou
 • 1815: Vídeňský kongres. Lucembursko jako velkovévodství připsáno nizozemskému králi Willemu I.
 • Současně je Lucembursko součástí Německého spolku.
 • 1839: Lucembursko rozděleno na belgickou provincii a autonomní Velkovévodství lucemburské.

 

Dovolená v Lucembursku

 • Co si od ubytování v Lucembursku přát víc?
 • 1867: Londýnská konference. Lucembursko je neutrálním státem
 • 1868: Lucembursko získává svou ústavu
 • 1890: Velkovévoda Adolf van Nassau osvobozuje Lucembursko od holandské koruny
 • 1914-1918 / 1940-1945: Německá anexe
 • 1921: UEBL
 • 1944: Benelux
 • 1949: Vyhlášení neutrality Lucemburska. Lucembursko se stává členem NATO
 • 1950: Zakládající člen EGKS
 • 1957: Smlouva k založení Evropského společenství
 • 1992: Smlouva o Evropské unii