část 1

 

 • 986 První zmínky o Maďarsku
 • 997-1038 Zakládá Štěpán I. jako první maďarský král stát
 • 1241-1242 Vpád Mongolů
 • 1368-1437 Nastoluje Sigismund Luxemburský státní zřízení
 • 1370 Sjednocení královské říše Maďarska a Polska k obraně proti Osmanům, dobytí Vídně
 • 1514 Selská válka
 • 1526 Maďarská armáda byla v bitvě u Moháče zničena, země byla rozdělena na tři díly, kdy západ připadl Habsburkům, východ knížectví Sedmihorskému a střed Turecku
 • 1541-1686 Buda se stala hraničním městem na západě
 • 1686 Znovudobytí Budy a Pešti císařskými vojsky pod velením Prince Eugena Savojského, Habsburkové se ujímají vlády nad celým Maďarskem
 • 1703-1711 Boj o nezávislost na vládě Habsburků
 • Prohlédněte si naši nabídku apartmánů v Maďarsku.

O historii Maďarska -část 2

 

 • 1836 Maďarština se stává úředním jazykem
 • 1848-1849 Revoluční nepokoje k prosazení nezávislosti - Pešť se stává sídlem sněmu Rakousko-uherské monarchie
 • 1916 Císař Karel I. Habsburský je posledním maďarským králem
 • 1918 Občansko-demokratická revoluce, vyhlášení republiky
 • 1920 Trianonská smlouva: Maďarsko ztrácí 2/3 svého území a 1/3 svých obyvatel
 • 1938 Odevzdání území osídlených Maďary Slovensku
 • 1940 Část Sedmihorska vrácena Maďarsku
 • 1941 Vyhlášení války Sovětskému svazu
 • 1944 Obsazení Budapešti německou armádou, vyhlášení války Německu prozatimní vládou
 • Na dovolenou v Maďarsku hned tak nezapomenete.

O historii Maďarska -část 3

 

 • 1945 Obsazení Maďarska Rudou armádou
 • 1949 20. srpna – den Sv. Štěpána, vyhlášení ústavy maďarské republiky
 • 1956 23.10. počátek maďarského povstání, které bylo 4. listopadu krvavě potlačeno sovětskou armádou
 • 1957-1989 Socialistická lidová republika se systémem jedné strany
 • 1989 11.září: Maďarsko otevírá hranice Němcům z NDR, 23.10. vyhlášení republiky – konec lidové republiky Maďarska
 • 1999 6. listopad Maďarsko přistupuje do rady Evropy, první svobodné volby
 • 1991 Vystoupení Maďarska z Varšavského paktu, 19.6. odchod Rudé armády
 • 1999 12. březen Maďarsko přistupuje k NATO
 • 2004 1. květen Maďarsko se stává členem EU
 • Prožijte místní historii behem Vaší dovolené v Maďarsku.