Podmínky pro příjezd do Maďarska

Cestovní doklady

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Děti mohou cestovat s vlastním cestovním dokladem. Bez vlastního cestovního dokladu dítě může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče. Dovolená v Maďarku be zkomplikací je to pravé.

Dovolená v Maďarsku

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla. K lékařskému a nemocničnímu ošetření se v případě potřeby může občan obrátit přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění na lékaře nebo na nemocnici. Seznam smluvních lékařů lze obdržet na oblastních pobočkách Národního fondu zdravotního pojištění (Országos Egészségbiztosítási Pénztár). Prohlédněte si naše rekreační domy v Maďarsku.