Povšimněte si kladů lázní Bad Doberan, je jich víc než dost

Severní Německo, oblast, kde se nespoutané vody Baltu střetávají s mírumilovnou krajinou Meklenburska-Předního Pomořanska, plnou lesů, řek, luk a jezer, je krásné. Přesvědčte se o tom na vlastní oči a vyberte si prázdninový dům v Německu. Čeká na vás kus nádherné přírody, dlouhé historie i bezpočet turistických atrakcí a sportovních příležitostí.

Lázně Bad Doberan leží východně od slavného hansovního města Rostocku, zhruba 6 kilometrů od pobřeží Baltského moře. Nedaleká dálnice vás v cuku letu dovede i do dalších zajímavých míst, zdobících Meklenbursko-Přední Pomořansko: na lagunovitý poloostrov Fischland-Darss-Zingst, do Wismaru, na Rujánu či k velkému jezeru Kummerower See. Celodenní výlet lze podniknout i do velkoměst Berlín a Hamburk.

Poznávací pobyt i dovolená na plážích

Půjdete-li ze svého rekreačního domu v Německu do minulosti Bad Doberanu, zastavíte se až v roce 1171, kdy u místní slovanské osady Dobřany založil Prisbislav, poslední obodritský kníže, klášter cisterciáků. Dnes se řadí mezi významné památky, byť v průběhu staletí prošel značnou proměnou – a přibyl také výstavní gotický kostel. Za bedlivou prohlídku stojí i vlastivědné muzeum v domě architekta Möckela a paláce ze začátku 19. století.

Právě v té době hojně vznikaly i další stavby, odrážející skutečnost rychlého rozvoje města v důsledku lázeňského boomu. Udělejte si ze svého rekreačního bytu v Německu procházku parkem Kamp, jehož atmosféru korunují pavilóny červený a bílý, vystavěné v čínském stylu. Největším magnetem Bad Doberanu je ovšem úzkokolejka Bäderbahn Molli s parním provozem. Vede přímo ulicemi města a dále až do přímořského letoviska Ostseebad Kühlungsborn.

Poznejte to nejlepší ze severu SRN

Pokud se po železnici skutečně vydáte, přijedete nejdříve k přírodnímu parku Coventer See, který zahrnuje jezero stejného názvu, bažiny, anglický park a hipodrom. Užijte si dovolenou v Německu se vším všudy a jeďte ještě o stanici dále, do roztomilého Heiligendammu. Jedná se o nejstarší německé mořské lázně s mnoha zajímavými stavbami a především s dlouhými písečnými plážemi.

Nádherná jsou především města Zvěřín a Lübeck. První se rozkládá na jezeře Schweriner See a svou koncepcí trochu připomíná slavné Benátky. Druhé je díky gotickému Kobergu, solným skladům u Trávy nebo Holštýnské bráně součástí světového dědictví UNESCO.