Prázdninové domy v Meklenbursku-Předním Pomořansku

Jezera, gotika a hansa, to je Meklenbursko-Přední Pomořansko, ubytování Německo

Vskutku malebná spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko se rozprostírá na severu SRN podél pobřeží Baltského moře. Vydejte se na dovolenou do Německa do regionu, který z jihu obklopují Dolní Sasko a Braniborsko, na východě sousedí s Polskem a západní hranici má se Šlesvickem-Holštýnskem. Kulturním, obchodním a průmyslovým centrem oblasti je přístavní město Rostock, hlavním městem nádherný Schwerin. Metropole Meklenburska-Předního Pomořanska je opravdovou perlou a dá se dokonce směle označit za jedno z nejkrásnějších evropských měst. Leží na ostrovech a lagunách Schwerinského jezera a její chloubou je velkolepý neorenesanční zámek s barokními zahradami. Téměř 900 let trvající historie však ve Zvěřínu zanechala kromě jedinečné atmosféry i další četné památky.

Další skvosty německého severu

I starobylý Rostock rozhodně stojí při cestách z vašeho apartmánu v Německu za bližší poznání! Dějiny tohoto hansovního přístavu se začaly psát již v šestém století a svůj největší rozkvět zaznamenal ve středověku, odkud pochází většina jeho působivých pamětihodností. K nim náleží především monumentální gotická katedrála Panny Marie, historické jádro s renesančními měšťanskými domy nebo vyhlášené letovisko Warnemünde. Na baltském pobřeží si můžete odpočinout v rekreačních domech Německa v okouzlujících přímořských lázeňských letoviscích jako Ahlbeck, Heringsdorf či Bansin z manýristického období Belle Époque. Kulturním zážitkem může být i prohlídka bývalých hanzovních měst Wismar a Stralsund, jejichž středověká centra právem patří na seznam UNESCO.

Pobyt spojený s vodou a přírodou

K dalším zajímavým místům Meklenburska-Předního Pomořanska, která při ubytování v Německu uvidíte, patří „město čtyř bran“ Neubrandenburg či starobylý Anklam. Na jezeru Malchow leží městečko stejného jména s větrným mlýnem a zvedacím mostem, cihlová gotická brána Luisentor a kostel St. Bartholomaei jsou pýchou Demminu. Meklenbursko-Přední Pomořansko oplývá nádhernou přírodou. Téměř přesně v jeho středu naleznete čarovnou pahorkatinu plnou čistých jezer jako Kummerower a Plauer see, lesů a kvetoucích luk, příznačně nazvanou Meklenburské Švýcarsko. Neméně úchvatný je i národní park Müritz kolem stejnojmenného jezera či bělostné skalnaté útesy Národního parku Jasmund na známém ostrově Rujána.