search

Pronájem domů Rostocku

Rostock a okolí

V Meklenbursku-Předním Pomořansku nabízíme ubytování v Rostocku a okolí, což je bývalé hanzovní město v severním Německu a největší přístav Baltského moře, který leží asi 10 kilometrů ve vnitrozemí při ústí řeky Warnow (na přístav se můžete podívat například z bývalé rybářské bašty (Fischerbastion). Právě řeka dala název tomuto městu - pochází z jazyka polabských Slovanů - v 6. století se tu usídlili Chyžané, kteří svou osadu pojmenovali Roztok - místo, kde se řeka rozšiřuje nebo rozděluje.

Na dovolené v Rostocku a okolí začnete Vaše výlety u zachovalých městských hradeb s věží (Lagebuschturm) a u Mnišské (Mönchentor) a Kamenné (Steintor) brány. Na dovolené v Rostocku a okolí s dětmi musíme upozornit na Muzeum mořeplavby, kde najdeme také sbírku umění ze 17.- 20. století (v pondělí zavřeno a základní vstupné stojí pouze jedno euro), nebo na zakotvenou loď Frieden, kde se nachází loďařské muzeum. Za návštěvu na dovolená v Rostocku a okolí stojí také Warnemünde, oblíbená rybářská vesnice s pláží u ústí řeky Warnow, která je dnes již předměstím Rostocku. Severním směrem byste neměli minout krásnou bílou pláž lemovanou promenádou až k majáku, která je v létě hojně navštěvovaná.

Z ubytování v Rostocku a okolí doporučujeme neminout Radnici na náměstí Neuer Markt, která vznikla spojením tří domů ve 14. století, má gotické průčelí s množstvím věžiček a za ní stojí štítový gotický dům Kerkhofhaus, zdobený glazovanými cihlami. Na dovolené v Rostocku a okolí můžete obdivovat jednu z nejkrásnějších staveb na Baltu – mohutný cihlový chrám P.Marie ze 13 století s orlojem. Vznikl na románských základech na počátku 15. století, má honosný portá s orlojem a zvonkohrou a umělecký cenný interiér. Při pobřeží Baltského moře byste mohli využít ubytování v Rostocku a okolí také například v Insel Poel, Gristow, Hohen Wieschendorf, Rerik, Zemitz či Tressow. Dovolenou v Rostocku a okolí si určitě užijete!