Historie Německa se začala psát už za doby bronzové.

První německé dějiny se píší už za doby bronzové, kdy se na území usadily první germánské kmeny. V desátém století vznikla Svatá říše římská, která existovala až do roku 1806. V době svého největšího rozkvětu zabíral tento státní útvar od dnešního Německa, po západní Polsko a na jihu až k severu Chorvatska. Pokud byste si tedy objednali rekreační dům v Německu v té době, mohli byste se vykoupat v moři a být stále v Německu. Začátkem 16. století se nejen do německých ale i evropských dějin zapsal Martin Luther. Byl to německý teolog, kazatel a reformátor. Je zakladatelem protestantismu a jeho největší dílo byl překlad Bible do němčiny. Po napoleonských válkách vznikl Německý spolek, kde se sdružovalo 35 států a 4 svobodná města. Tento spolek byl založen na Vídeňském kongresu. Německé dějiny jsou velmi pestré! Německo je velmi ekonomicky silná a vyspělá země a dějiny jsou taktéž velmi dlouhé a pestré. Milovníci historie jistě ocení rekreační byty v Německu a ponoří se hluboko do minulosti.

Německá minulost

V druhé polovině devatenáctého století získalo Německo i koloniální území v Africe. Bylo to území dnešního Kamerunu či Tanzanie. Tak se Německo dostalo do prestižního klubu koloniálních mocností. Při objednání rekreačního domu na německém území v Africe byste ochutnali i trochu exotiky. Během první světové války Německo bojovalo s Rakousko-Uherskem na straně Ústředních mocností proti Dohodě (Spojené království, Francie a carské Rusko). Nakonec byly Ústřední mocnosti donuceny podepsat příměří. V letech 1918 až 1933 na německém území fungovala Výmarská republika. Potom se začínají psát černé dějiny Německa. Německým kancléřem byl roku 1933 zvolen Adolf Hitler, který se stává současně i diktátorem. Jeho vláda naštěstí končí při porážce během druhé světové války roku 1945. Poté byla země rozdělena na Východní a Západní Německo, kdy východní část spadala do sovětského bloku a vládli tam komunisté. Dokonce i Berlín byl rozdělen známě Berlínskou zdí. Po předchozích nepokojích se Německo znovu sjednotilo 3. Října 1990. Ubytování v Německu je ideální volbou pro Vaši dovolenou.

Nejdůležitější data

 • 1250-1400 představa světa a společnost pozdního středověku
 • 1400-1517 vzestup habsburské císařské dynastie
 • 1517-1521 reformace: Luther zveřejňuje svých 95 tezí / říšský sněm ve Wormsu
 • 1618-1648 Třicetiletá válka
 • 1648 Vestfálský mír
 • 1740 nástup Fridricha Velikého
 • 1740-1763 vzestup Pruska v evropskou velmoc
 • 1789-1815 Německo v době Francouzské revoluce a nadvlády Napoleona

Zarezervujte si ubytování v Německu a poznejte jeho dějiny na vlastní kůži.

 

 • 1815-1830 restaurace a revoluce
 • 1830-1847 monarchie a měšťanství v době před revolucí 1848
 • 1848-1849 revoluce r. 1848/49
 • 1871 založení Německé říše
 • 1871-1890 Německá říše pod vedením Bismarcka
 • 1914-1918 První světová válka
 • 1919-1933 Výmarská republika
 • 1933-1939 převzetí moci NSDAP a zřízení diktatury Hitlera
 • 1939-1945 Druhá světová válka
 • 1945-1949 Cesta k rozdělení Německa – vznik NSR a NDR
 • 1989 pád Berlínské zdi – sametová revoluce
 • 1990 sjednocení Německa

Prohledněte si naše nabídky rekreačních domů v Německu.