search

Dovolená v Eifelu

Dovolená v rekreačních domech v Eifelu

Ubytování v soukromí - prázdninové domy a byty v Německu

Eifel, středohoří v čtyřúhelníku měst Cáchy, Kolín, Koblenec a Tevír, je vyjímečný díky pozoruhodným přírodním jevům. Dodnes si region uchoval svou poněkud drsnou krásu krajiny a právě v tom je zakotven jeho půvab. Rekreační dům je ideálním řešením pro Vaši dovolenou v Německu. Krajina regionu vznikla sopečnou činností v neozoiku. Když se kdysi mohutné síly z hlubin země tlačily na její povrch, vytvořily na zemské kůře vulkanického regionu Eifel hustou síť kráterovitých kotlin, tzv. modré oči Eifelu.

Kultura v regionu Eifel

Z kulturního hlediska může tato kopcovitá vrchovina leccos nabídnout. Již Keltové a Římané zde zanechali svoje stopy. Dobu římskou připomínají okázalé mozaiky v římské vile u Otrangu. Naše apartmány v Německu Vás jistě nadchnou. V sedmém a osmém století vycházely z klášterů Echternach a Prüm náboženské, vědecké a hospodářské impulsy. Dříve považovali tento region kráterových jezer za chudý. Moderní doba však tuto skutečnost dávno změnila. -Nezměněná však zůstala drsná krása svérázné krajiny, jejíž jádro tvoří tzv. vulkanický Eifel, tj. sopky, které vyhasly před více než 10 000 lety. Jelikož jsou pro laiky geologické dějiny Země nepředstavitelně složité, nabízejí Eifelský Muzeum sopek v Daunu a Muzeum zkamenělin názornou pomoc. Díky špičkovým počítačovým simulacím se ze sopek opět kouří, kráterové kotliny se otevírají a syčící a praskající proudy lávy se valí na návštěvníky. Je to skutečně nepopsatelný zážitek.

Z Eifelu do celého světa

Horký je vzduch i v Brockscheidu. Zde se odehrává už po pět generací vzácná podívaná lití zvonů. V dómech a kostelech po celém světě zvou k modlitbám. Minerální vody z Eifelu se rozšířily po celém světě jako občerstvující a zdravý nápoj. Rekreační byty v Německu Vás jistě okouzlí. Pro milovníky turistiky je tento region obohacením. Hezké vesničky, hrady, zámky, kláštery, skály, jezera, vodopády a přes 500 chrlících se pramenů minerální vody nabízejí úžasný zážitek.

Příroda Eifelu

Četné kráterovité kotliny naplněné vodou jako např. jezero Laacher See se těší velké obliby coby ráj pro vodní sporty. Ke krásám regionu patří i soubor jezer Eifeler Seenplatte s největším systémem přehrad v Evropě. Ráz krajiny je tvořen mírnými pahorky a hlubokými údolími, kde převažují lesy a pastviny. Rodinná dovolená v Německu je přímo nabitá skvělými zážitky. Sem a tam se zachovaly i nedotčené mokřiny nabízející životní prostor obojživelníkům. V odlehlých regionech rostou vzácné rostliny a žijí téměř vyhynulé druhy zvířat.

Region vín mezi Eifelem a Rýnem

Těžce se tomu uvěří, ale je to pravda: středozemní podnebí v přírodou hýčkaném údolí řeky Ahr - nejsevernější a největší souvislé oblasti pěstování červeného vína - skýtá révám nejlepší podmínky. Odrůda Ahrburgunder je jedna z nejušlechtilejších odrůd červeného vína v Německu. Zarezervujte si včas vaše ubytování v Německu. Již staří Římané si oblíbili údolí Ahr jako vinnou oblast. Usadili se v malém divoce romantickém údolí mezi Eifelem a Rýnem, zasadili první révy a tím položili základ pro další vývoj severu Porýní-Falcka jako pokladnice země. Kvalita místo množství - tak zní dnešní filozofie zdejších vinařů. Nádherné výlety terasami s révami naskýtají nejen fantastický výhled, nýbrž i náhled do jednoho z nejznámějších rájů červených vín v Německu.