search

Dovolená ve Vogtlandu

Přírodní park Krušných hor a Vogtlandu

Ubytování v Sasku, rekreační domy Německo

U sasko-českých hranic se rozprostírá uprostřed půvabné krajiny středohoří národní park Erzgebirge-Vogtland (mezi Bad Elsterem ve Vogtlandu a městečkem Holzhau ve východní části Krušných hor). Má rozlohu 1495 km². Několik set kilometrů upravených turistických, cyklistických a jezdeckých stezek, stejně jako lyžařské stopy vedou návštěvníka po rozsáhlých lesech a romantických údolích potoků k nejhezčím vyhlídkovým bodům, historickým stavbám, památníkům a muzeím regionu.

Rekreační domy a apartmány v Německu

Aby návštěvník mohl přírodu intenzivně prožívat a tím jí i lépe porozumět, byly zde zřízeny četné naučné stezky. Na naučných stezkách věnovaných hornictví a v muzeích-dolech se dozvíte spoustu zajímavého o starých způsobech dolování. Přírodní park Erzgebirge / Vogtland je jak v létních tak i v zimních měsících, když sníh promění les v pohádkovou krajinu, rájem pro milovníky přírody a aktivní rekreanty. Úzkokolejka Preßnitztalbahn z devadesátých let 19. století, jejíž pára se po rekonstrukci trati a vlaků opět nese krajinou, nabízí projížďku minulostí plnou nostalgie. Nejvyšším vrcholem tohoto atraktivního středohoří u hranic s Českou republikou je Fichtelberg s více než 1.200 m. Region je neobvykle bohatý na nerosty jako stříbro, cín, kobalt či olovo.

Blízký Vogtland, jedinečná prázdninová destinace

Německý okres Vogtland, druhá největší souvisle zalesněná plocha Německa, je přírodní perlou Saska a v podstatě tvoří západní stranu našich Krušných hor. Zkuste tady rekreační dům v Německu! Vogtland na východě přímo sousedí s Českou republikou, na jihu s Bavorskem a na severu s Durynskem. Zabírá přibližně 1 300 kilometrů čtverečních a žije zde přes 190 000 obyvatel. Území má nejen bohatou historii, sahající až do raného středověku, ale především se pyšní nádhernou přírodou věčně zelených kopců Erzgebirge. Můžete si tu užít skutečně zajímavou a na poznání bohatou dovolenou v Sasku. Německo v každém ze svých regionů nabízí spoustu turistických atrakcí a jinak tomu není ani tady.

Roztomilá metropole německé části Krušných hor

Dovolená v rekreačních domech v regionu Vogtland

Kulturním centrem Vogtlandu je malebné, dvacetitisícové městečko Auerbach, ležící uprostřed hustých, rozlehlých lesů. Jeho dějiny se začaly psát již ve dvanáctém století a dnes nabízí návštěvníkům mimo okouzlující přírody kolem říčky Göltzsh též množství pozoruhodných památek a dalšího společenského vyžití. Auerbach rozhodně tvoří vynikající základnu pro dovolenou v Sasku. Ke chloubám Auerbachu patří skvostný lesní park Grünheide s romantickými promenádami a kouzelnými piknikovými místy či rozsáhlý plavecký areál Brunner Bad. Nádherně udržované historické centrum města bývá pravidelným dějištěm vyhlášených pouťových slavností či vánočních trhů. Okolní přírodu můžete prozkoumávat i z koňského hřbetu zásluhou mnoha jezdeckých center. Prozkoumejte též naši nabídku kvalitních apartmánů v Německu.

Hrady, zámky a všestranné vyžití i pro nejmenší

Kdysi strategické kopce Vogtlandu u kupeckých stezek s nádhernými vyhlídkami na okolní krajinu jsou doslova posety rozhlednami a støedovìkými hrady i zøíceninami. Dnes najdete v této èásti Německa rekreační domy. A urèitì byste mìli navštívit velkolepý Voigtsberg u mìsteèka Oelsnitz, královský Kaiserburg v Mylau nebo klenot saské pozdní gotiky, zámek Netzschkau. Barokní zámek Hirschberg trùní na mohutném skalisku u stejnojmenné obce. Ve Vogtlandu se zabaví také vaše dìti. Pøipravena je pro nì napøíklad adrenalinová letní bobová dráha v Klingenthalu, volnoèasový park s mnoha atrakcemi v Plohnu a obøí kryté høištì Kispi v Grünbachu. V Schönecku je v provozu bájeèné Bazénové centrum a láznì IFA.