Dovolená a pobyt v Sasku, ubytování v Německu

Mezinárodní soutěž hudebních nástrojů

Každý rok se v Markneukirchenu koná mezinárodní soutěž buď dechové hudby nebo smyčcové, která slouží podpoře mladých hudebníků. Umělecká úroveň této soutěže je vysoká, ale nejen pro to je považována za významnou událost.

Muzeum hudebních nástrojů Markneukirchen

Muzeum hudebních nástrojů v Markneukirchenu bylo založeno v roce 1883 učitelem a varhaníkem Paulem Ottem Apian-Bennewitzem. Dnes patří toto muzeum k nejvýznamnějším svého druhu v Evropě. S více než 3.600 exponáty podává svědectví o rozmanitosti hudebních nástrojů ve světě a o výrobě hudebních nástrojů v regionu Vogtland s více než 350-letou tradicí. Sbírka obsahuje smyčcové, drnkací nástroje, dechové nástroje ze dřeva a kovu a klávesové nástroje. Součástí sbírek jsou i mechanické hudební přístroje, o kterých se díky fundovanému výkladu průvodců dozvíte více a které díky nim i zaznívají. Jsou tu k vidění i výrobky domácí tvorby. Četné unikáty a kuriozity představují oživení sbírek, které jsou svými exponáty ze 17. století až po dnešní dobu jedinečné.

Úzkokolejka po údolí Preßnitztal

V dobách, kdy se tu těžilo stříbro, vzniklo v údolí Preßnitztal mnoho kováren a osad, později se z těchto začátků vyvíjely průmyslové továrny. Od roku 1892 jezdí romantickým údolím úzkokolejka s rozchodem kolejí 750 mm. Přepravovala cennou rudu a dělníky pracující v dolech. Po ukončení provozu koncem osmdesátých let 20. století, byla tato trať původně dlouhá 23 km postupně zrekonstruována. Dnes si užívají mnozí návštěvníci těch 8 km jízdy historickou úzkokolejkou mezi městy Jöhstadt a Steinbach.

Raun

O dnes památkově chráněné původní selské vesničce Raun v Horním Vogtlandu mezi městy Bad Elster a Bad Brambach se v listinách poprvé zmínili ve 14. století. Je ztělesněním historické dřevěné architektury na přelomu 18. a 19. století. Místo je známé svými po skupinách uspořádanými statky a víceúčelovými zařízeními. Zdejší příklady lidové architektury z kamene, hlíny a dřeva svědčí o velkém vlivu českých řemeslníků na místní architekturu - jedná se např. o pobytové místnosti hrázděných domů s vnitřním nosným skeletem a samonosnými obvodovými stěnami, tj. o frontony typické pro chebskou oblast. Vedle hrázděných domů v chebském stylu se v této obci nachází jedna z nejstarších kapliček Vogtlandu. Tento chrám Páně postavený v letech 1506 až 1534 oslňuje svou jednoduchostí.

Saské lázeňské muzeum

Dobové, stylové a nejvýznamnější lázeňské muzeum KunstWandelhalle ve Vogtlandu představuje historické hodnoty dějin města Bad Elster a klade si za cíl její uchování. Návštěvníci muzea si mohou prohlédnout rozsáhlou výstavu o největších léčebních lázních Saska - od kopie listiny z roku 1324, v níž jsou lázně poprvé zmiňovány, přes působivou dobu vlády králů až po současnost. Lázeňské muzeum často hostí i putovní a časově omezené výstavy.

Divadlo krále Alberta

Divadlo Krále Alberta u Brunnebergu zahájilo svůj provoz již v roce 1888. Těšilo se velké obliby u publika z celé Evropy, a proto bylo toto přírodní jeviště u pramene Waldquelle postaveno pro letní divadelní hry v roce 1911 jako první divadlo svého druhu v Sasku podle projektů Královského saského zahradního inspektora Paula Schindele.

Albertovo divadlo, které původně sloužilo jen v letních měsících, se brzy již nedostalo zvýšeným požadavkům doby. A tak objednala Královská divadelní společnost v roce 1912 stavbu nového moderního, reprezentativního divadla. Po dvou letech stavebních prací Jeho Výsost král Friedrich August II. Saský slavnostně otevřel v květnu 1914 dnešní divadlo Krále Alberta. Dnes je považováno za jedno z nejvýznamnějších vůbec.

Saská stříbrná cesta

Přibližně 230 kilometrů dlouhá značená Stříbrná cesta začíná ve Cvikově, kde se dříve vyráběl Trabant, a končí v místě, kde stříbro plnilo pokladnice a proměňovalo se v moc - v Drážďanech. Vede unikátním regionem plným překvapení. Muzejní krajina s více než 100 zajímavými zařízeními na nejrůznější tematiku zrcadlí dějiny Saska. Nahoru a dolů - tak se zde udává směr cesty pro turisty ke všem těm hradům a zámkům, kostelům, místům, která jsou opředena mýty, pověstmi a napínavými příběhy. Je to region, který se daleko za hranice proslavil uměním dřevořezby a soustružnictví, louskačky, kouřícími panáčky na františky, vánočními anděly, pyramidami a dětskými hračkami . Cesta po hřebenech: Cesta hřebeny Krušných hor se táhne 197 kilometrů po přírodě tohoto pohoří. Od jednoho vrcholu k dalšímu, od jedné vyhlídkové věže k další se stane tato trasa po hřebenech Krušných hor v blízkosti sasko-českých hranic neuvěřitelným zážitkem.