• 966 První historicky doložený vládce polského státu Měšek I.
 • 1308 Pomořany připadají Řádu německých rytířů
 • 1339-Kazimierz III se vzdává Slezska
 • 1343 Kalisz – mír s rytířským řádem
 • 1386 Polsko-litevská unie, které vládne Wladyslaw Jagiello
 • 1410 Vítězství Poláků a Litevců u Tannenbergu ( Grunwald ) nad Řádem německých rytířů
 • 1496 Zákon o sněmu z Petrikau ( Magna Charta polské ústavy ): zřízení sněmu
 • 15./16. stol. Hospodářský, kulturní a politický rozkvět Polska ( zlatý věk );
 • 1569 Lubaňská unie: Litva vyhlašuje samostatnost
 • 17. stol. saská doba: August II. a August III. polskými krály
 • 772 1. dělení Polska: západní Prusko Prusku, Galizie Habsburkům, Bělorusku Rusku
 • 1793 2. dělení Polska
 • 1794 Kosciuszkovo povstání
 • 1795: Varšava je do roku 1806 pruská
 • 1807-1815 Vznik Varšavského vévodství
 • 1815 Polské království v unii s Ruskem
 • 1830-31.Listopadové povstání
 • 1863-1864 Lednové povstání
 • Ubytování v Polsku je tím pravým pro Vaši dovolenou.

Fakty

 

 • 1914 Formování polských legií na rakouské straně pod vedením Pilsudského
 • 1919 Versaillská smlouva určuje západní hranice Polska
 • 1919/1920 Polsko-sovětská válka vede k ustavení východních hranic Polska – mír (1921)
 • 1926 Pilsudského puč; zavedení autoritářského režimu
 • 1934 Podepsán pakt o neútočení s Německem
 • 1939; 1. září: Německo přepadává Polsko
 • 1940; 17. září: Vstup Rudé armády do východního Polska
 • 1941 Začátek ruského ražení (22. 6.)
 • 1943 Povstání ve varšavském ghetu, asi 60.000 židovských obětí
 • 1944 Varšavské povstání, asi 200.000 polských obětí
 • 1945 Postupimská dohoda (2. 8.): oblasti východně od Odry/Nisy pod polskou spávou
 • Najděte si to pravé ubytování v Polsku pro Vás a Vaši rodinu.

 

Fakty -část 2

 

 • 1950 Uznání hranice Odra/Nisa NDR
 • 1956 Povstání v Poznani
 • 1970 Varšavská smlouva mezi Německem a Polskem
 • 1972 Diplomatické vztahy s Německou spolkovou republikou
 • 1980 Začátek dělnických nepokojů
 • 1981 Oficiální registrace Solidarity
 • 1982 Zákaz Solidarity odborovým zákonem
 • 1989 Rozhovory u kulatého stolu i se zástupci Solidarity
 • 1991 Německo-polská smlouva
 • 1998 Začátek vstupních jednání s EU
 • 1999 Přijetí do NATO
 • 2003 Polsko souhlasí v referendu se vstupem do EU
 • 2004 Polsko se 1. května stává členem Evropské unie
 • Prohlédněte si naše chalupy a chaty v Polsku.