Informace o příjezdu do Rakouska

Cestovní dokumenty

Cestovní doklady: občané České republiky mohou do Rakouska cestovat s cestovním pasem ( i s pasem , který byl vystaven jako dočasný). Pro děti až do věku 16ti let platí možnost cestovat s dětským cestovním dokladem nebo na základě zápisu v cestovním pase rodičů. Další možnost je platný občanský průkaz.

Celní předpisy

Celní předpisy: při cestování do Rakouska nepodléhá přivážené zboží žádné kontrole. Cestující mohou zboží, které bylo zdaněno v jiném státě EU volně přivážet až do výše osobní spotřeby. Užijte si ubytování v Rakousku.

Dovolená v Rakousku

  • 800 cigaret, 400 cigár, 200 doutníků, 1 kg tabáku, 10 litrů lihoviny, 20 litrů alkoholu
  • nápoje s maximálním obsahem 22 % alkoholu, 90 litrů vína ( z toho maximálně 60 litrů šumivého vína), 110 litrů piva.
  • Pro zboží z Duty free shopu platí horní hranice dovozu pouze pro nečlenské země EU. Následující zboží smí být volně doveženo z třetí země pouze v množství pro osobní spotřebu ( nikoliv k obchodování), nebo jako dar:
  • 200 ks cigaret nebo 50 cigár nebo 250 g tabáku, dále 2 litry vína nebo jiných alkoholických nápojů s obsahem do 22 % alkoholu a jeden litr lihoviny
  • jiné zboží do celkové hodnoty EURO 175 na osobu
  • zpětné vyplacení DPH je možné pouze pro cestující z nečlenských zemí EU.

Prohlédněte si naše apartmány v Rakousko.