C
| Editor
(First published: )

část 1

 • Rádi bychom Vás nyní seznámili ve zkratce s dějinami Řecka.
 • 509-507 př.n.l. Kleisthenes a jeho reformy představují vznik antické demokracie. Atény a Sparta jsou v tuto dobu řeckými centry.
 • 500-479 př.n.l. Po úspěšném odvrácení Perské invaze se Atény stávají dominantní mořskou velmocí.
 • Od 461 př.n.l. Periklovy demokratické reformy. Stavba Parthenonu a dalších památek na Akropoli. Zlatá doba řecké filozofie a dramatu.
 • 334 př.n.l. Tažení Alexandra Velikého do Persie, díky němuž se řecký jazyk a kultura rozšířili do ovládnutých oblastí.
 • 146 př.n.l. Římská říše připojuje Řecko jako provincii Makedonie do svého teritoria.
 • 395 Rozpad Římské říše na Západní a Východní. Řecko se stává součástí tisícileté Byzantské říše s novým hlavním městem Konstantinopolí.
 • 600-100 Vpád Slovanů, Arabů a Normanů do Východořímské říše.
 • 1453 Po ovládnutí Konstantinopole ( dnešní Istanbul ) Osmany se Byzantská říše na témeř 400 let dostává pod nadvládu Osmanské říše. Řekové si mohou ovšem ponechat národnost a svou vlastní řeč. Podstatný vliv zde měla řecká ortodoxní církev.
 • 1821 Začátek řeckých osvobozeneckých bojů, které po několika marných povstáních nakonec uspěly.

Rekreační domy v Řecku jsou skvělým místem pro rodinou dovolenou.

O historii Řecka -část 2

 • 1830 Londýnským protokolem je mezinárodně uznáno nezávislé řecké království obsahující nejdříve třetinu dnešního státu.
 • 1832-1862 Vláda Otto Wittelsbacha přináší vnitřní i vnější politické problémy.
 • 1864, 1881 Řecko získává Jónské ostrovy a po Berlínském kongresu také Thesálii.
 • 1896 V Aténách se konají první novodobé Olympijské hry.
 • 1910 Eleftherios Venizelos určuje jako předseda vlády dění v následujících 20 letech. Řecko zažívá díky modernizačním změnám v politice enormní hospodářský rozvoj.
 • 1912/13 V Balkánských válkách jsou podrobeny Epirus, Makedonie, Kréta a východoegejské ostrovy.
 • 1920 Mír ze Sèvres, získání Thrákie a území kolem Smyrny.
 • 1922 Pokus o obnovení Byzantské říše (Megali idea) a odejmutí velké části Malé Asie Turecku končí vojenským střetnutím, ztráta Smyrny a východní Thrákie a příliv více než 1,5 mil. řeckých uprchlíků z Konstantinopole a východní Asie v rámci výměny obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem (mír z Lausanne 1923).

Zarezervujte si rekreační domy v Řecku a poznejte místní dějiny na vlastní kůži.

O historii Řecka -část 3

 • 1936 Předseda vlády Ioannis Metaxas zavádí diktátorský režim.
 • 1940 Italský útok na Řecko odvrácen (1. vítězství spojenců v Evropě).
 • 1941-1944 Vojenský neúspěch Itálie vede k obsazení Řecka německým Wehrmachtem, velké oběti mezi civilním obyvatelstvem.
 • Do 1949 Po osvobození následuje občanská válka mezi komunisty a vládou, která se vrátila z exilu.
 • 1952 Řecko se stává členem NATO.
 • 1955-1963 Hospodářský rozkvět pod vládou K. Karamanlise a liberální strany NEA DIMOKRATIA.
 • 1963-1965 Středolevá koalice G. Papandrea vítězí ve volbách, stále trvá silný vliv královského paláce a konzervativců jak ve státní správě tak i v armádě.
 • 1967 Rýsující se opětovné vítězství Papandrea vede k důstojnickému puči a nastolení vojenské diktatury.
 • 1974 Junta podporuje puč na Kypru, turecká invaze vede k pádu junty; znovuobnovení demokracie MP Karamanlis. Zrušení monarchie potvrzeno referendem.
 • 1981 Řecko se stává 10. členem EU. Vítězství A. Papandrea a jeho sociálnědemokratického PASOKu.
 • 1990-1993 Obnovená vláda strany NEA DIMOKRATIA, od 1993 znovu PASOK A. Papandrea, od 1996 pod K. Simitisem.
 • 2001 Řecko přistupuje k eurozóně.
 • Březen 2004 Ve volbách vítězí Kostas Karamanlis' NEA DIMOKRATIA.
 • Srpen / září 2004 - Olympijské a paralympijské hry v Aténách.

Naše apartmány v Řecku Vás jistě nadchnou.