Fakty -část 1

Pravěk

Již před 250.000 lety osídlili dnešní Slovinsko předchůdci člověka. O této době svědčí dobře dochované kamenné nástroje z jeskyně v Loza u města Orehek nebo nejstarší flétna na světě nalezená v jeskyni Divje babe.

Doba pilotových staveb

Dnešní Slovinsko mělo již před příchodem slovanských kmenů bohatou a rozmanitou historii.

Před asi 7000 lety vznikaly na území první pilotové stavby.

Doba železná

1000 př.n.l. až 3. stol. př.n.l.; mezi nejznámější nálezy z této doby patří charakteristická váza Situla z Vače, knížecí hroby v Novo mesto a vykopávky z regionu Soča.

Keltové

Ve 3. stol. př.n.l. založili Keltové na území dnešního Slovinska první stát s názvem Regnum Noricum – Norické království.

Římané

Ve 2. stol. př.n.l. zde postavili Římané důležité silnice, na kterých vznikly první dodnes zachovalá města: Emona (Lublaň), Celeia (Celje), Poetovio (Ptuj), Castra (Ajdovščina) nebo nekropole Šempeter v údolí řeky Savinja. Prohlédněte si naše nabídky prázdninových domů ve Slovinsku.

Fakty -část 2

Slované a Karantanija

Na konci 4. stol. se rozpadá Římská říše a v 6. stol. byla tato oblast osídlena Slovany. V 7. stol. vznikl první samostatný stát Karantanija s centrem v dnešních Korutanech.

Christianizace a feudalismus

V 9. stol. začalo pokřesťanštění obyvatelstva a v 10. stol., v době raného středověku, vznikly první písemné památky ve slovinštině psané latinkou Brižinski spomeniki.

Rozvoj řemesla a obchodu

Od 11. stol. byly zakládány první kláštery jako centra víry. V této době také vznikly nová města: Kranj a Kamnik (1228), Škofja Loka a Piran (1274), Novo mesto (1365) a Celje (1451), která se brzy stala důležitým centrem řemesel a obchodu. Ve 12. a 13. stol. se Habsburkové stávají stále mocnějšími, pobřežní města byla začleněna do Benátské republiky.

Hrabata z Cilli a Habsburkové

V 15. stol. vymřel jediný slovinský šlechtický rod hrabat z Cilli a celé území dnešního Slovinska kromě měst na jaderském pobřeží se ocitlo pod vládou Habsburků.

Turecké výpady a selská povstání

V 15. a 16. stol. dochází k několika vpádům tureckých vojsk a v této době také vypukla první povstání sedláků (1515 a 1572), která trvala až do 18. století.

Od Marie Terezie až po Ilyrskou provincii

V 18. stol. během habsburské vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. a zejména v letech 1809-1813, kdy vznikla Ilyrská provincie, se podstatně zlepšilo postavení slovenštiny ve školách. Dovolená na Slovinsku je to pravé pro Vás i Vaši rodinu.

Fakty -část 3

Spojené Slovinsko

Během revolučního roku 1848 vznikl první slovinský politický program požadující ustanovení tzv. Spojeného Slovinska. France Prešeren napsal báseň Zdravljica, dnešní slovinskou národní hymnu.

První světová válka

Slovinci bojovali na straně Rakousko-uherské monarchie.

Ztráta slovinského území a první Jugoslávie

1919 byla založena první slovinská univerzita ve městě Lublaň. V následujících letech ztratilo ovšem Slovinsko velká území na severu a západě a 1929 se stalo součástí Království Jugoslávie.

Druhá světová válka

Slovinské území bylo rozděleno mezi Itálii, Německo a Maďarsko. Po porážce Německa 1945 se Slovinsko pod vedením maršála Josipa Tita stalo součástí Jugoslávské republiky tvořené 6 státy.

Po smrti Tita

1980 dochází k velké hospodářské, politické a sociální krizi, která vyvrcholila v 90. letech krvavým rozpadem Jugoslávie.

Boj o samostatnost Slovinska

1990 se vyslovilo 88 % občanů v referendu pro úplnou samostatnost a nezávislost Slovinska. K oficiálnímu vyhlášení nezávislosti poté došlo 25. 6. 1991. V roce 1992 se stalo Slovinsko členem Organizace spojených národů.

Vstup do EU a NATO

1. května 2004 vstoupilo Slovinsko do Evropské unie a ve stejném roce se stalo také členem Severoatlantické aliance. Užijte si dovolenou ve Slovinsku.