search

Dovolená v Gotlandu

Chaty a chalupy v jižním Švédsku, pobyt  Švédsko

Ubytování v soukromí v Gotlandu

Cesta na ostrov Gotland je cestou do jiné země. Příjemná atmosféra, historické památky a fantastická příroda způsobují, že se na Gotland člověk pokaždé rád vrací.Gotland není pouze největším švédským ostrovem, ale také nejoblíbenějším prázdninovým letoviskem Švédska. Celkem 800 km dlouhé pobřeží a spousta slunečních hodin jsou tím jednoznačným důvodem, proč na Gotland každý rok zavítá tisíce turistů. Chaty ve Švédsku jsou ideální volbou pro Vaši dovolenou. Ti si však mohou vybrat jak z malých liduprázdných pláží a zátok, tak i z živějších písečných pláží plných spokojených dětí. Nabízejí zde ovšem možnosti pro každého. Např. vypůjčit si jízdní kolo a objevovat místní krajinu pohodlně ze sedla byciklu.

Vypravte se na Gotland, ostrov kostelů, korálů a komorní atmosféry

Bývalé korálové útesy, tajemná jezírka v lesích, dlouhé píseèné pláže, starobylé kostelíky a krajina jako z jiné planety: švédským ostrovem Gotland jsou zatím pøitahováni spíše umìlci a milovníci jedineèné severské pøírody. Nechte se i vy zlákat tímto kouskem pevniny uprostøed Baltského moøe a zkuste dovolenou v nìkterém z rekreaèních domù ve Švédsku. Mohlo by to být pøekvapující, ale takøka 3 tisíce kilometrù ètvereèních velký Gotland je mimo jiné skvìlým místem pro bájeèné letní prázdniny. Podél jeho èlenitého, místy až pohádkového pobøeží se totiž táhnou dlouhé písèité i oblázkové pláže lákající k odpoèinku. Tady nìkde se kdysi prohánìl i legendární Tjelvar, hrdina, který zlomil dávné ostrovní prokletí.

Místa Gotlandu dýchající středověkem

Hojně navštěvovaným místem ostrova je hansovní město Visby. V jeho blízkosti se nachází městečko Dalhem, kde je k vidění přehlídka parních lokomotiv. Pro sever ostrova, vzdáleného asi 80 kilometrů od břehů Švédska, je typická doprava na kolech, tato část pevniny je totiž protkaná hojnými cyklostezkami. Na opačné straně, tedy na jihu, je k vidění maják Hoburgen a řada unikátních skalních útvarů. Celý ostrov pokrývají lesy s loukami a vápencovými jezírky. Dovolená na Gotlandu však může být mimořádně zajímavá i pro obdivovatele zajímavé historie. Typická je tady spousta kostelů z dob kolem roku 1000, vikinských staveb a gotických sídel. Centrum Visby je obkrouženo zachovalými hradbami, navštívit můžete taktéž kamenné mohyly v Uggarde, menhiry a k vidění jsou i kamenné lodě.

Přírodní rezervace a výlety po Baltu

Rezervujte si rekreační chatu na Gotlandu co nejdříve. Jeho břehy jsou z velké části tvořeny skurilními korálovými útesy zvanými rauky. Přehlídka bizarních tvarů a podivuhodně formovaných skalisek vás prostě nadchne. Z mnoha přírodních rezervací stojí za zmínku například Folhammar na východě ostrova. S dětmi můžete vyrazit do zoologické zahrady Gotland Djurpark. Z pevniny na ostrov i na blízké okolní ostrovy pravidelně jezdí trajekty. Švédsko je neobyčejná země a na Gotlandu to platí snad dvojnásob. Z jeho severní části se lodí dostanete na ostrov Farö s přírodní rezervací Digerhuvud, ze západního pobřeží je to jenom kousek k ostrůvkům Stora Karlsö a Lilla Karlsö.

Dovolená ve Švédsku

  • Příroda ostrova Gotland je nádherná. „Raukar“ – vápencové skály zvedajícíse přímo z moře působí monumentálně ( jmenujme alespoň Hoburgsgubbe na jižním cípu ostrova a Digerhuvud na severní straně na sousedním ostrovu Fårö.
  • Ostrov Fårö je rovněž přírodním skvostem a zejména písečné duny Ulla Hau s unikátní faunou fascinují všechny příchozí včetně dětí.
  • Uměleckou tvorbu přírody lze pozorovat v krápníkových jeskyních Lummelundagrottan patřících se svojí délkou 4,5 km k nehdelším v Evropě.