Podmínky pro příjezd do Švédska

Celní předpisy:

 • Alkohol
 • Dovoz z jiných členských států EU
 • Bezcelní dovoz je dovolen pouze, pokud:
 • je dovážený alkohol určen pro vlastní potřebu ( to znamená pro toho, kdo tento alkohol přiváží, pro jeho rodinu nebo jako dárek příbuzným )
 • je přivezezen od osoby, která zboží také spotřebuje
 • Povolené množství
 • Upozorňujeme, že alkohol mohou přivážet jen osoby starší 20 let!
 • 10 l tvrdého alkoholu ( nad 22% )
 • 20 l likérů apod. ( 15-22% )
 • 90 l vína ( 3,5 – 15% )
 • 110 l piva

Přejeme Vám hezkou dovolenou ve Švédsku.

 

Dovolená ve Švédsku

 • Tabák
 • Dovoz z EU
 • Bezcelní dovoz je možný jen tehdy, pokud:
 • bylo zboží získáno v některé zemi EU a je určeno pro vlastní spotřebu nebo rodinné příslušníky.
 • zboží přiváží osoba, která ho rovněž spotřebuje.
 • Povolené množství
 • Upozorňujeme, že tabákové výrobky mohou přivážet pouze osoby starší 18 let
 • 800 cigaret
 • 400 Zigarillos
 • 200 doutníků
 • 1 kg tabáku

Chaty ve Švédsku jsou skvělým místem pro rodinou dovolenou.

 

Ubytování ve Švédsku

 

Během dovolené ve Švédsku se rozhodně nebudete nudit.

 • Potraviny
 • Dovoz z EU
 • Při dovozu potravin platí i Norsko jako člen EU!
 • Ryby, vodní živočichové a raci
 • Lze dovážet pouze
 • pro privátní konzumaci
 • jejich množství nesmí překročit15 kg
 • čisté a vykuchané živočichy
 • Maso a masné výrobky
 • Se smí přivážet jen, když
 • je určeno pro vlastní potřebu
 • váha je menší než 15 kg
 • Kromě toho ke možné přivézt 1 kg masových konzerv.
 • Jiné potraviny
 • Mléko, sýr, máslo a vejce jsou příklady potravin, které nelze do Švédska libovolně přivážet. Existují ovšem výjimky.

 

Domácí zvířata

Rodinná dovolená ve Švédsku bude nezapomenutelným zážitkem.

 • Psi a kočky můžete vzít do Švédska s sebou. Je nutné ovšem podniknout několik opatření, která budou trvat nejméně 6 měsíců.
 • Pokud chcete vzít s sebou svého miláčka, musí být nejdříve zřetelně označen buď tetováním nebo mikročipem.
 • Musíte si zároveň nechat vystavit nový modrý cestovní pas pro domácí zvířata, který je jednotný pro všechny státy EU.
 • Vedle běžných očkování jako např. proti psince musí být Váš miláček také očkován proti vzteklině.
 • Nejdříve po 120 a nejpozději po 365 dnech si necháte v oficiální laboratoří provést krevní zkoušku Vašeho mazlíčka a potřebný počet protilátek činí 0,5 IE/ml.
 • Při pravidelném přeočkovávání je toto nutné provést pouze jednou.
 • Váš veterinární lékař označí výsledek do cestovního dokladu.
 • 10 dní před příjezdem do Švédska musí být zvíže odčerveno a rovnež tuto skutečnostje nutné uvést v cetovním pasu.
 • Připomínáme, že dovoz domácího zvířete je nutné oznámit příslušní celní stanici.